Nyheter / 2024 / Einar Mattssons val av konst till bostadsrättsföreningen Elddonet
2024-02-05

Einar Mattssons val av konst till bostadsrättsföreningen Elddonet

I bostadsrättsföreningen Elddonet i den nya stadsdelen Täby Park, så syns en metallring runt stamdelar från ett träd. Vad är det, vad kallas den och vad har den för koppling till platsen?

Konst i bostadsrättsförening i täby.jpgFoto: Åke Gunnarsson/VUE

När Einar Mattsson utvecklar och uppför nya bostäder beställer projektutvecklaren alltid en konstnärlig utsmyckning. Konsten ska vara specifikt anpassad till platsen och får gärna ha en extra funktion utöver den estetiska. Det är också viktigt att de boende kan uppskatta konsten i sin vardag.

När konstnär ska väljas ut kontaktas flera olika typer av konstnärer eller så har en konstnär kontaktat oss. Einar Mattsson ger bakgrundsinformation om projektet, tanken bakom namnet av bostadsrättsföreningen och vad vi vill förmedla för känsla. De intresserade får sedan återkomma med en skiss på ett passande konstverk och en offert.

Varför bronsringen valdes

Av de förslag som skickades in valdes Sara Nielsen Bondes OAK-ring. Ringen kretsar kring den mångfald av liv som återfinns på och i ekar. Det rör sig om runt 1 500 arter av insekter, svampar, mossor och lavar. Den stående ringen i brons är en avgjutning av bark från en ek och inuti den syns ett antal stammar i ekträ som över tid kommer att brytas ned av fler insekter och svampar. Barkringen i brons blir däremot kvar som ett minne av det trä som en gång fanns där.

Verket är också en hyllning till den mångfald av liv som lever av eken och kommer att fungera som ett insektshotell för alla våra pollinerande vänner. Ringen ger också ett enhetligt tema tillsammans med den braskamin som finns i orangeriet på innergården. För vem kan tänka på brasa och eld utan att tänka på ved? 

Kopplingen till Täbys historia och boendes samvaro

Täby har starka kopplingar till vikingatiden med fornlämningar och berättelser om en välmående plats med rika skördar. Eld har alltid varit en avgörande del av människans utveckling och även historiskt avgörande för möjligheten att skapa ett hem. I dagens moderna liv är det mer en symbol för lyx med eld i bostaden. Elden är också en plats att samlas kring och ligger till grund för projektets namn, bostadsrättsföreningen Elddonet.

Fråga oss