Nyheter / 2024 / Einar Mattssons åtgärder gav 15% vattenbesparing
2024-02-14

Einar Mattssons åtgärder gav 15% vattenbesparing

Einar Mattssons energigrupp har tillsammans med driftorganisationen effektiviserat vattenanvändningen i Einar Mattssons fastighetsbestånd med 15% sedan 2018. Flera åtgärder har genomförts.

Snålspolande munstycke.jpgSnålspolande munstycken till dusch och köksblandare

Vad kostar en droppande kran?

En droppande kran läcker cirka en liter vatten i timmen. Står kranen och droppar i ett helt år slösas nästan 9 000 liter vatten bort. Det motsvarar 130 kronor i vattenkostnad, plus 440 kronor för uppvärmningen om det är varmvatten som droppar. För oss som äger 6000 lägenheter är det inte en hållbar användning av våra resurser.

Undersökning av vattenanvändandet

I den familjeägda koncernens fastighetsbestånd fanns en tes om att vissa fastigheter hade en ovanligt stor åtgång av vatten. Inventeringen startades, bland annat med bra underlag kring åtgången. De fastigheter som hade störst vattenåtgång i förhållande till antal lägenheter och lokaler valdes ut initialt att kunna fokusera på.

Det var inte bara bostädernas vattenåtgång utan även lokalernas som studerades. I fastigheternas lokaler tog vi hänsyn till vilken verksamhet som bedrevs. Restauranger, tvätterier och liknande har stor omsättning på vatten, vilket är rimligt, men i en kontorslokal bör åtgången var låg. När vi beslutat om vår plan för insatser startade driftsorganisationen på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning sitt arbete för att få ner förbrukningen.

Flera insatser gav fina resultat

Åtgärderna var dels nya blandare och snålspolande strålsamlare (munstycken) på befintliga blandare (kranar). En stor och viktig del var också att också att ge hyresgästerna incitament att ändra sina beteenden med exempelvis kommunikationsinsatser.

Snålspolande strålsamlare i kök och badrum minskade flödet
Fastighetsteknikerna mätte först flödet i ett urval strategiskt belägna lägenheter. Om resultatet av flödesmätningen visade på höga flöden, så monterades snålspolande strålsamlare och duschmunstycken i alla lägenheter i fastigheten.

Läckande toaletter åtgärdades parallellt

När teknikerna installerade vattensparande duschmunstycken och de snålspolande strålsamlarna i badrummen, så passade fastighetsteknikerna på att lyssna om toaletten var tät. Gamla toaletters mekanik slits och de kan börja rinna, vilket under tid blir många onödiga liter vatten. Einar Mattsson uppmuntrar alla hyresgäster att själva felanmäla rinnande toaletter, för att snabbt kunna få det åtgärdat. Även detta har genererat en del av vattenbesparingen.

15%-målet uppnått

Einar Mattsson har haft som mål att spara 15% under en längre period och nu har Einar Mattsson glädjande nog redan uppnått målet. Nu fortsätter letandet efter vattenkrävande kylanläggningar och annat som kan bytas ut. Utemiljöavdelningen jobbar med användning av dagvatten i sina rabatter och andra smarta sätt att använda de vattenresurser vi redan har.

Optimeringar pågår löpande och i koncernens ROT-projekt i de äldre husen och i nyproduktion, där väljs alltid snålspolande blandare och toaletter. Det nya målet är att kunna uppnå 20% till och med 2025.

Nu fortsätter Einar Mattsson att effektivisera vattenanvändandet i hela det Einar Mattsson-ägda beståndet och hos andra fastighetsägare som köper dessa tjänster av Einar Mattsson Fastighetsförvaltning.

Fråga oss