Nyheter / 2024 / Einar Mattsson ställer sig bakom uppdaterad färdplan för fossilfri byggsektor
2024-06-24

Einar Mattsson ställer sig bakom uppdaterad färdplan för fossilfri byggsektor

För att uppnå nettonoll utsläpp av växthusgaser till 2045 behöver bygg- och anläggningssektorn göra ett stort antal insatser och genomföra förändringar. Därför ställer sig koncernen återigen bakom färdplanen för fossilfri bygg- och anläggningssektor som nyligen har uppdaterats.


Fossilfri bygg- och anläggningssektor 2045

Färdplanen för fossilfri byggsektor
Den första färdplanen för fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggningssektorn togs fram 2018, och Einar Mattsson antog den redan då. Sedan dess har sektorn tagit stora kliv framåt och nu har färdplanen uppgraderats. Målet är att halvera klimatutsläppen till 2030 och uppnå nettonoll utsläpp av växthusgaser till 2045.

– Färdplanen har en stor styrka i det att nyckelaktörer i värdekedjan varit med och utformat den. Den är ett viktigt stöd för branschen och även för vårt egna klimatarbete. Det känns därför självklart för oss att återigen ställa oss bakom färdplanen, kommenterar hållbarhetsutvecklingschef Johanna Wikander.

Einar Mattssons egna arbete
Einar Mattsson värdekedja innefattar alla delar i ett bostadshus livscykel. Att möta färdplanens och Einar Mattssons egna mål innebär ett omfattande förändringsarbete i koncernen. Med livscykelns alla delar, och då särskilt bygg- och fastighetsförvaltning under eget tak, finns bra förutsättningar att kunna arbeta med ett helhetsperspektiv för att nå målet. Här bidrar digitaliseringen till att kunna påskynda och underlätta hållbarhetsarbetet.
Einar Mattsson, som är en av grundarna till KTH Live-In Lab och Dig-IT Lab, bedriver egen forskning där för att få fram idéer och tekniska lösningar som gynnar hela fastighetssektorn.

Samarbeten i branschen
Einar Mattsson samarbetar också med andra aktörer i bygg- och fastighetssektorn kring färdplanen. En viktig förutsättning för att sektorn ska kunna nå färdplanens mål är att andra sektorer också sätter upp och arbetar mot ambitiösa mål.

Koncernen deltar även aktivt i samarbeten såsom HS30, som består av aktörer från bostadsutvecklingssektorn i Mälardalen. Einar Mattsson är också med i Fastighetsägarnas Hållbarhetsråd. Där är Einar Mattssons hållbarhetsutvecklingschef Johanna Wikander för närvarande ordförande.

Läs mer om Färdplanen för fossilfri byggsektor här

Fråga oss