Nyheter / 2024 / Einar Mattsson 2023 – året då vi gick mot strömmen
2024-04-22

Einar Mattsson 2023 – året då vi gick mot strömmen

2023 blev ett år med dystra rubriker. För oss på Einar Mattsson blev det ändå ett år fyllt med en målmedveten och långsiktig arbetsinsats. Vi utvecklade vårt hållbarhetsarbete, renoverade och byggde nytt, sålde och hyrde ut bostäder, attraherade nya förvaltningskunder och ny kompetens. Vi hade 441 bostäder i produktion och ca 1400 byggrätter i projektportföljen. Einar Mattssons förvaltningsbolag tog hand om ca 14 000 bostäder till ett värde om 57 mdr. Koncernens resultat efter finansnetto blev 160 mkr (142 mkr).

einar mattssons årsberättelse och hållbarhetsredovisning 2023.jpgEinar Mattssons årsberättelse och hållbarhetsredovisning 2023- snart i din brevlåda

– Under 2023 har vi trots en utmanande marknad sålt bostäder i brf Elddonet i Täby Park,  brf Söderdepån på Södermalm och brf Lokstallarna i Hagastaden. Vi möter marknaden med rätt produkt, på rätt plats till rätt pris. Vi har fortsatt att ta god hand om det befintliga beståndet med en långsiktig fastighetsförvaltning. Under året har vi renoverat och blåst nytt i liv i flera fastigheter som därför kommer kunna fungera som bra bostäder i minst 50 år till.  I varje steg har vi vässat vårt hållbarhetsarbete och nu utarbetat en sammanhållen strategi för social hållbarhet. Sist men inte minst vill jag lyfta fram uppstarten av Dig-IT Lab där vi är partner Det har varit tufft men vi är fortsatt fyllda av energi, säger Einar Mattssons koncernchef Stefan Ränk.

I årsberättelsen och hållbarhetsredovisningen kan du läsa om Einar Mattssons värdekedja, om framväxten av bostäder i Hagastaden, om Dig-IT Lab  som springer ur KTH Live-in Lab, påbyggnad och renovering i kv. Råttan eller om varför Sveriges Läkarförbund anlitar Einar Mattsson Fastighetsförvaltning Vidare kan du läsa om vår uppdaterade hållbarhetsstrategi och hur vi följer upp våra miljö- och klimatmål.

Här kan du läsa Einar Mattssons årsberättelse och hållbarhetsredovisning för 2023 i sin helhet.

Fråga oss