Nyheter / 2023 / "Vi bygger framtiden med kvalitet och omtanke"
2023-05-08

"Vi bygger framtiden med kvalitet och omtanke"

Det är med omsorgen om människor och de små detaljerna som möjliggör de stora visionerna. Det menar Peter Svensson, som leder Einar Mattsson-koncernens verksamheter för projektutveckling och byggnation.

Peter Svensson leder Einar Mattsson koncernens verksamheter för projektutveckling och byggnation.jpgFoto: John Sandlund

2022 års kriser slog med oanad kraft mot hela samhället, och kanske extra mycket mot byggbranschen. Byggfolk är visserligen duktiga på problemlösning men utmaningarna som radade upp sig överträffade det mesta; materialbrist, leveransförseningar, inflation, räntespiral, skenande materialpriser och sist men inte minst – en mycket oviss framtid.

– Det har varit ett extremt år. Jag tycker jag sett det mesta, men aldrig en så komplex och utmanande marknad. Långsiktighet har aldrig varit viktigare än nu. Peter Svensson vet vad han talar om efter ett år som krävt mycket problemlösning. Som vd på Einar Mattsson Projekt AB och Einar Mattsson Byggnads AB står han trygg i att bolagen har de muskler och strategier som krävs även om krisen blir långvarig, konstaterar Peter Svensson.

– Det har varit tufft men vi har genomfört våra projekt under året. Det som förändrats är lönsamhetsförutsättningarna, men vi fullföljer det vi lovar och fokuserar på det vi själva kan påverka. Det är en enorm styrka att tillhöra Einar Mattsson, det finns inte många bolag som har en sådan genomförandekraft. Vi har även beslutat att planenligt starta upp vårt stora projekt Lokstallarna i Hagastaden under 2023. Vår finansiella styrka och tron på vår egen skicklighet gör att vi vågar starta, och vi bedömer att marknaden trots omständigheterna är tillräckligt bra, berättar Peter Svensson.

Hur är det med hållbarhet?– Kvalitet är kopplat till hållbarhet och omtanke om människor och miljö. Allt från att klimatberäkna projekt till att använda kvalitativa byggmaterial med lång livslängd. Det bidrar till hållbarhet och även lönsamhet. Hållbarhet lönar sig även för de som bor i våra hyresrätter eller köper våra bostadsrätter. Lägenheter som håller tjugo år längre än andra och har bättre driftsekonomi gynnar i förlängningen de boende, säger Peter Svensson.

Vad blir viktigt framåt?– Vi kan inte påverka omvärlden men däremot förbereda oss väl och anpassa oss. Vi projekterar och planerar så att produktionen blir så bra som möjligt, och vi är noga med att slutprodukten utformas så att vi levererar de kvaliteter som staden och kunderna förväntar sig av Einar Mattsson. Allt handlar om att fortsätta tänka och agera långsiktigt, oavsett den marknad vi har, avslutar Peter Svensson. 

Fråga oss