Nyheter / 2023 / Utbytet av Einar Mattssons bilar till el går snabbare än planerat
2023-05-03

Utbytet av Einar Mattssons bilar till el går snabbare än planerat

Vi möter Robert Comstedt, gruppchef på Fastighetsdrift 4, en bilälskande medarbetare som kan allt om fossila bilmotorer. Han pratar nu med superlativ kring elbilar och beskriver lyckan över att köra en tyst och energisnål bil. Hur gick det till?

Einar Mattsson byter ut till elbilar.jpgFoto: Erika Norell/Einar Mattsson

– Einar Mattssons Fastighetsförvaltnings driftorganisation hade tidigare målet att ha 100% elbilar 2030. Det målet har nu justerats. Bedömningen är att målet kan nås redan 2028, om leveranserna kommer enligt plan. Tempot har därmed skruvats upp ytterligare och på bara några få år kommer vi då att ha gått från ett fåtal elbilar till att ha ställt om hela fordonsflottan.  

Framöver kommer fler kunder än idag att ställa krav på fossilfria fordon och då ligger Einar Mattsson bra till. 

Laddningsmöjligheterna påverkar körbeteendet 
Beroende på hur du planerar dina körningar så kan du spara el. Även om vi kör fossilfritt så ska vi fortfarande arbeta med att bli mer effektiva. Det har gjort att idag planeras turerna bättre och de tidigare spontana turerna har minskat. Bristen på laddare påverkar också körbeteendet, då det finns få ställen att kunna ladda snabbt på. Trots Stockholms stads ambitiösa mål att 80% av alla parkeringar i Stockholms stad ska vara laddplatser år 2025, så hjälper det knappast driften, då snabbladdning behövs mellan kundbesöken. 

Här har fastighetschef Martin Fors varit positiv och säkrar att stolpar sätts upp där företaget behöver det, för en effektiv daglig drift vid fastigheterna den familjeägda koncernen äger. 

– Kollegorna uppskattar elbilarna. De är roliga att köra, tysta och det känns bra att bidra till klimatomställningen, berättar Robert. 

Även tjänstebilarna byts ut till el 
Även det fåtal medarbetare som har tjänstebil byter ut sina bilar.  

– Den som hade sagt till mig för tre år sedan att jag idag skulle älska att köra elbil hade jag inte trott på. Men tack vare samhället och media, nyfikenhet och att jag provkörde elbil tack vare logistikcentrets Magnus Björk, så är jag oerhört imponerad över kraften, tystnaden och det antal färdmil dagens elbilar har, säger Robert leende. 

Nästa steg 
För fastighetsdriften som har en tydlig plan för sitt hållbarhetsarbete, så är utemiljö-avdelningen parallellt i full fart att byta ut alla sina bensindrivna eller sladd-anslutna maskiner till batteridrivna elmaskiner. Alltifrån gräsklippare, till trimmers, lövblåsare och häcksaxar.  

Arbetet med att minska klimatpåverkan fortskrider, och som här går det ibland fortare än planerat. 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Fråga oss