Nyheter / 2023 / "Träd ger temperaturreglering och skugga – som AC helt utan elkostnader" — fredagsporträttet med Hedda Svendsen
2023-11-10

"Träd ger temperaturreglering och skugga – som AC helt utan elkostnader" — fredagsporträttet med Hedda Svendsen

Hedda Svendsen är en av våra fantastiska medarbetare på Utemiljö-avdelningen. Som landskapsingenjör deltar hon i utvecklingen av hållbara utemiljöer i Einar Mattssons bestånd, med en särskild förkärlek för träd. Möt Hedda i dagens fredagsporträtt:

 

Hedda svendsen utemiljö einar mattsson.jpg
Foto: Erika Norell/Einar Mattsson

Vilken är din roll på Einar Mattsson idag?
– Jag arbetar som projektledare för utemiljön i Einar Mattssons norra bestånd. Jag ansvarar för och säkerställer att skötsel och utveckling av våra bostadsgårdar i norrort utförs på rätt sätt.

Hur hamnade du på Einar Mattsson?
– När jag flyttade till Stockholm bodde jag i andra hand på Ringvägen 57 och hade balkong mot huvudkontoret, så jag är väl bekant med skylten och namnet Einar Mattsson. När jag tolv år senare såg annonsen och rollbeskrivningen till min tjänst, så kändes det nästan ödesbestämt.

Du är landskapsingenjör. Hur blir man det?
– Landskapsingenjör är en treårig utbildning på Sveriges lantbruksuniversitet. Om landskapsarkitekten är visionären är landskapsingenjören den som möjliggör och genomför visionen.

Vem eller vad fick dig att vilja jobba med utemiljö?
– För fem år sedan bestämde jag mig för att göra något annat än att arbeta som brevbärare. Jag är uppvuxen med närhet till natur och samtidigt har jag blivit lite av en stadsmänniska. Att kunna ha variationen att arbeta med växter och träd i urbana sammanhang känns därför helt rätt för mig.  

Hur gör ni när ni planerar en utemiljö?
– Det är avgörande att besöka platsen. Tidigare jobbade jag i Haninge kommun där man arbetade med medborgardialog inför anläggning av utemiljöer. Det skulle bli ett bra komplement till AktivBo-undersökningarna vi gör här. Om de boende får ge synpunkter på utformning av deras utemiljöer i ett tidigt planeringsstadie, då kan vi få fånga upp idéer att ta vara på och utveckla, och dessutom få mer engagerade och nöjdare hyresgäster.

Hur jobbar ni med hållbarhet?
– På flera fronter. Även vi vill dra ned användandet av fossila bränslen. Utemiljöskötsel genomförs med många maskiner, vissa går idag bra att ställa om till elverktyg medan andra inte riktigt håller måttet än.
För växtlighet och planteringar handlar hållbarhet ofta om rätt ståndort. Genom att analysera hur en växt växer naturligt kan vi välja de träd, buskar och perenner som har bäst förutsättningar för en plantering i ett visst läge. Vi anpassar växtmaterialet efter platsens förutsättningar på ljus, vatten, skugga och vind.

Einar Mattsson har ett särskilt blomsterprogram, hållbart dessutom, berätta.
– Vårt blomsterprogram innehåller, förutom sommarblommor, också ett vår- och höstflor. Säsongsblommor planteras i urnor på våra fastigheter och utanför våra kontor.
Då sommarblommor är väldigt resurskrävande att odla, plantera och vattna flera gånger om året, har vi minskat antalet sommarblommor till förmån för fleråriga växter.

Om Einar Mattsson skulle sluta göra fint i rabatter, krukor och på gårdar, hur skulle det påverka hyresgästerna?
– Jag tror de flesta skulle reagera ganska snabbt och undra vad som händer. De är vana vid omhändertagna och fina utemiljöer. Vissa är ute på gårdarna mycket, andra tittar på gården genom fönstret. Vi påverkas alla positivt av en fin gård.

Vad gör du på Einar Mattsson om fem år?
– Om fem år har jag planterat en massa träd i Hjulsta för att ersätta de träd som står där idag och som har nått sin fulla livslängd. Idag är majoriteten av träden i Hjulsta rönnar, oxlar och sötkörsbär, snabbväxande träd där samtliga har ungefär lika kort livslängd. Förutom estetiska värden står träd för många viktiga ekosystemtjänster, bland annat har de en stor vattenreglerande förmåga och dessutom ger de temperaturreglering och skugga – som AC helt utan elkostnader.

Vilka utemiljö-favoritställen har du som inspirerar dig?
– Jag är en trädfantast så jag måste såklart säga Skogskyrkogården för dess storslagenhet och yta, med alla vackra tallar och Almhöjden. Tallen är ett fantastiskt träd som har många olika uttryck beroende på växtplats. Det blir så vackert när kvällssolen lyser upp de röda stammarna.
Det är också väldigt spännande att följa hur vi arbetar med nya gröna miljöer. Just nu följer jag arbetet med att anlägga ett långt parkstråk vid fastigheter vi byggt och bygger i Hagastaden.

Hur ser en drömdag på helgen ut för dig?
– Jag har min häst i ett litet stall vid Flatensjön söder om Stockholm och där är jag nästan varje helg, det är mitt och hästen Rufiáns paradis. Nu när det är så mörkt, regnigt och ruskigt drömmer jag om den ideala höstdagen då det är soligt och så där höstkrispigt i luften. Då är en lugn ridtur runt sjön som balsam för själen.

Fråga oss