Nyheter / 2023 / Nöjdare hyresgäster när Einar Mattsson förbättrar
2023-08-23

Nöjdare hyresgäster när Einar Mattsson förbättrar

Förra året hade Einar Mattsson färre felanmälningar än 2020 och 2021. Även i år är trenden tydlig – redan under årets första månader låg utfallet under åren 2020-2022 samma period.

einar mattsson färre felanmälningar.jpgFoto: Erika Norell/Einar Mattsson

Fastighetsförvaltning är komplex, men med många års erfarenhet, rutiner och effektiva processer och metoder ser Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB att olika insatser lönat sig:

– Vi har jobbat med att förbättra felanmälningssystemet och användandet av det. Nu kategoriserar vi mer rätt, och då blir det bättre och enklare att göra korrekt, berättar Joakim Attevall, chef för driften på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning.

Den tjänsteman som ytterst mot ägarna ansvarar för drift, underhåll och utveckling av fastigheterna, fastighetschefen Martin Fors, ser samma trend:

– Det vi kan se är ett mera systematiserat driftarbete samtidigt som det allmänna planerade underhållet i fastigheterna har ”byggt bort” en mängd orsaker till de tidigare felanmälningar i fastigheterna, avslutar Martin Fors.

Sammantaget är trenden tydlig. Antalet felanmälningar har minskat då förvaltningen jobbar smartare, mer proaktivt och mer exakt. Det resulterar i att Einar Mattsson får allt nöjdare hyresgäster. Nu gäller det att fortsätta på den inslagna vägen och fortsätta optimera arbetet.

Fråga oss