Nyheter / 2023 / Internutbildningen skapade en skogsglänta av en innergård på Södermalm
2023-08-31

Internutbildningen skapade en skogsglänta av en innergård på Södermalm

På Gotlandsgatan 70 har Einar Mattsson, Stockholms största privata fastighetsägare, använt sig av en typisk skogsglänta som inspiration för en innergård på Södermalm. Utemiljö-avdelningen har där skapat en grön hållbar innergård för hyresgästerna där teoretiska kunskaper från en vidareutbildning omsatts till praktik.

Skogsglänta på innergård einar mattsson.jpgFoto: Erika Norell/Einar Mattsson

Fortbildning för kunniga medarbetare
Utemiljö-avdelningen genomförde under vintern en längre utbildning om hållbarhet. Nu skulle nya kunskaper omsättas till praktiskt utförande i form av en innergård med temat skogsglänta. Initiativtagare Malin Persson delade därför in kollegorna i olika grupper med olika ansvarsområden; en för träd och buskträd, en för busk-skiktet, en för fält-skiktet (som exempelvis perenner – årligen återkommande växter) och vårfloret (vårblommande lökar och blommande marktäckare som vitsippa). Alla grupper skulle förhålla sig till flera parametrar och sedan samarbeta utifrån sina förslag för att få en bra helhet. Allt skulle göras tillsammans.

Viktiga parametrar för ett lyckat slutresultat
Grupperna hade samma parametrar att förhålla sig till; gården ska se intressant och bra ut uppifrån lägenheterna, det ska vintergrönt, det ska vara växter som är bra för pollinerare som gynnar den biologiska mångfalden och det ska finnas värdväxter för våra inhemska insekter. Innergården ska dessutom kännas lockande för de boende under alla årstidsskiftningar.

Hur växterna placeras på bästa sätt
Ståndort är ett finare ord för att beskriva hur växtplatsen påverkar växten. För utemiljös planteringar är det därför avgörande att tänka på växternas naturliga ståndort. Det betyder att rätt växt är placerad på rätt plats utifrån dess förutsättningar. Behöver den fet jord eller sur jord, tål den stark sol eller skugga och tål den vind eller trivs den bara i lä? Klarar den att torka ut eller vill den ha rötterna i konstant fuktig jord? Mycket att tänka på och veta för att få växter och småkryp att trivas så bra som möjligt.  

Städerna allt viktigare spridningszoner för våra pollinerare och insekter
Insekternas antal och arter minskar i en rasande takt. Varje insats för att bromsa detta är viktig och här spelar städerna en stor roll. Varje park, innergård, urna eller balkonglåda kan bidra med mat, vatten och vila för våra minsta invånare. Tillsammans bildar de oerhört viktiga spridningskorridorer, som gör att insekter kan röra sig genom staden.

Slutresultatet
Idag på gården ser vi barrträd, en liten hög med timmer, en tallstam som ligger bland ormbunkar och det blommar vackert nu från blå nävor, röda vallmo och böljande gräs. På gården finns också sittplatser för umgänge mellan hyresgästerna på gården.

Sist men inte minst ska innergårdarna inbjuda till social samvaro och välmående. Efter ett besök på den här gården kan även detta bockas av på listan. Einar Mattssons Utemiljö-avdelning har återigen lyckats skapa en genomtänkt och hållbar utemiljö. Det är fascinerande att en till synes anspråkslös innergård är så genomarbetad in i minsta detalj.

Fråga oss