Nyheter / 2023 / Hur det märks att ett hus är byggt av Einar Mattsson
2023-05-24

Hur det märks att ett hus är byggt av Einar Mattsson

Redan på håll vill vi förmedla en upplevelse av harmoni och stockholmskänsla i arkitektur och design, att fasader och socklar är robusta och andas kvalitet – en känsla av att huset kommer att hålla i många år. Kikar du på innergården så är den designad för trivsel och grönska, både inbjudande och funktionell. Väl framme vid huset ska du uppleva en välkomnande, trygg och generös entré. Med pålitliga och vackra ekdörrar, känsla av rymd och god belysning, och hög kvalitet i allt från stengolv och stentrappor till måleri och konstutsmyckningar.

Telefonplan.jpgFoto: Åke Gunnarsson/VUE

Lägenheternas utformning och känsla

Rumsplaneringen är en viktig del. Funktion, design och materialval bidrar till upplevelsen av kvalitet och helhet – att bostaden är genomtänkt. I inredningen väljer vi material som håller och är vackra, som stenskivor i fönsterbänkarna. Det kan du se även i alla våra gamla hus. Sedan finns det kvalitet som inte syns. Exempelvis använder vi innerdörrar med bättre kvalitets- och ljudegenskaper än vad som är normalt i branschen. Likaså ljudisolerar vi väggarna mellan rum och sätter ofta förstärkningar bakom gipsskivorna så att TV:n kan hängas tryggt på väggen. Omsorgen ska märkas i detaljarbetet.

Vi har olika behov. Hur viktig är kundkännedomen?– Jätteviktig. Vi gör alltid en marknadsanalys för att identifiera potentiella kunder och kartlägga upptagningsområdet. Utifrån den kunskapen och Einar Mattsson Koncept, EMK, utformar vi produkten och sätter designlinjen. Här samarbetar våra medarbetare på sälj- och marknadssidan med arkitekten och våra projektutvecklare. Ett gäng med extremt god fingertoppskänsla vågar jag påstå.– En bit in i byggproduktionen bygger våra hantverkare en visningslokal där intresserade får chansen att uppleva produkten i förväg, så att de i lugn och ro får känna på material och lösningar i olika rum. Allt för att få en uppfattning om lägenheterna och lättare kunna ta beslut. Att vi gör grundjobbet ordentligt är en del av kvalitetsupplevelsen, svarar Peter Svensson, vd för Einar Mattsson Projekt AB och Einar Mattsson Byggnads AB. 

Hantverksstrategi säkrar kompetensen

År 2020 föddes de första tankarna kring en strategi för att långsiktigt säkerställa den egna och höga hantverkarkompetensen inom Einar Mattsson. Arbetet utmynnade i en hantverksstrategi som sedan implementerats.

– Vår hantverksstrategi går ut på att bygga upp en egen bas av hantverkare som kan arbeta med både nyproduktion och ROT. Vi inriktar oss framförallt på de arbetsmoment som kräver mer kompetens och erfarenhet. Därför rekryterar vi hantverkare med känsla för kvalitet och inställningen att verkligen göra jobbet bra. Idag är de 25 och i slutet av 2023 vill vi rekrytera ytterligare fem till tio till. Antalet avgörs utifrån vilka som klarar vår kravbild på våra hantverkare, berättar Peter Svensson.

Resultatet av hantverksstrategin

– Det har fallit väldigt väl ut på kort tid. Vi har färdigställt Brf Telefoncentralen plus några ROT-projekt. För Telefoncentralen fick vi dessutom högt kundbetyg för slutfinish och andra delar vid den efterföljande NKI-undersökningen. Kopplat till hantverksstrategin har vi också tagit fram en platsledningsstrategi som talar om hur vi ska jobba. Grundtanken är att vi ska jobba med tre produktionslinjer i ROT-projekt och upp till tre produktionslinjer i nyproduktion. Till varje sådan enhet finns ett kärnteam av platsledning och några av våra hantverkare. På så sätt startar vi projekten på en högre nivå, teamet vet i hög grad vem som gör vad, det är lättare att förbättra oss löpande mellan projekten och vi får flexibilitet och kraft att genomföra såväl nybyggnation som renoveringar, avslutar Peter Svensson.

Fråga oss