Nyheter / 2023 / Halverad energiförbrukning efter ROT i Einar Mattssons fastighet Dymmelveckan
2023-10-30

Halverad energiförbrukning efter ROT i Einar Mattssons fastighet Dymmelveckan

Att renovera, bygga om och till (ROT) äldre fastigheter är allt annat än enkelt. Husen är byggda för en gammal prestanda men idag är det hårdare krav än när huset byggdes. Därför behövs de tekniska systemen ses över från grunden för att få bästa funktion, bra inomhusklimat och en energieffektiv fastighet.

dymmelveckan.jpgDymmelveckan Foto: Mattias Hamrén

Alla energisparande åtgärder bildar ett för fastigheten unikt åtgärdspaket där även sådant som klimatskal uppgraderas.  Det uppfyller på bästa sätt våra mål för energieffektivisering och är ekonomiskt hållbart för fastighetskoncernen på lång sikt.
 
Framgångsrikt energisparspaket
I fastigheten Dymmelveckan har energiinsatserna varit särskilt framgångsrika. Här har fönstren renoverats; de gamla träfönstren har setts över och fått ett ytterligare glas, så nu är det tre glas som håller värmen kvar i lägenheterna. Samma sak med balkongdörrarna. Även fasaden har tilläggsisolerats och taket är bytt. En modern ventilation är också installerad. Alla insatser bidrar till en rejält minskad energianvändning. I fastigheten Dymmelveckan har energianvändningen sedan 2018 minskats från 198 kWh/m2 till 104 kWh/m2, vilket nästan är en halvering.

– Att minska energianvändningen spelar stor roll för driftnettot. Det är tydligt att energisparande insatser är lönsamt för plånboken. Nästa insats är att installera solceller för att bidra med förnybar el, säger Martin Fors, fastighetschef på Einar Mattsson. 

I Einar Mattssons bestånd fortsätter renoveringarna, eftersom många hus är äldre och har slitits av flera generationer under många år. Varje hus har en 20-årsplan för sitt underhåll, och det hus som har störst behov att renoveras ligger främst i tur. Även hissar byts ut och solceller installeras, så att elen i de allmänna ytorna och tvättstugorna ska kunna drivas i så stor utsträckning som möjligt av husets egen energiproduktion.

–  Att vi kombinerar energieffektivisering med installation av förnybar produktion är av stor vikt för vårt kontinuerliga arbete mot en än mer hållbar fastighetsförvaltning, avslutar Johanna Wikander, hållbarhetsutvecklingschef på Einar Mattsson.

Fråga oss