Nyheter / 2023 / Einar Mattssons temavecka: Vatten som resurs och risk
2023-10-23

Einar Mattssons temavecka: Vatten som resurs och risk

Vatten är en viktig fråga från många perspektiv och under vecka 43 har Einar Mattsson sin Vattenvecka. Under veckan tar medarbetare del av filmer, samtal, föreläsningar och besök på byggarbetsplatser. Det blir besök där vi bygger nytt, där vi renoverar och även besök på KTH Live-In Lab för att lära oss mer om vatten som risk och resurs.

Vattenskador är en reell risk och stor kostnad för fastighetsägare, boende och byggare. Samtidigt är vatten en livsviktig resurs och i takt med förändringarna av vårt klimat ställs allt högre krav på en hållbar hantering av vatten.

– Såväl fastighetsägarens akuta och planerade underhåll som byggarens garantiarbeten orsakas till stor del av vatten. Den här veckan ska vi fördjupa vår kunskap och förståelse för hur vi bättre kan hantera vatten i hela vår värdekedja. Därigenom ska vi minska kostnaderna och vår miljöpåverkan samt öka driftnettot, säger Stefan Ränk, koncernchef och delägare i Einar Mattsson-koncernen.

Skyfall och rent dricksvatten
Utifrån smörgåsbordet av aktiviteter, där vissa delar är obligatoriska, kommer koncernens 320 medarbetare efter veckan att ha stärkt sina kunskaper om vatten som risk men även som resurs. Vi genomför bland annat ett besök på och KTH Live-In Lab som tillsammans med Einar Mattsson bedriver forskning återbruk av vatten och så besöker vi stadens reningsverk.

– Vi har börjat få insikt om konsekvenserna av pågående klimatförändringar för våra fastigheter och hyresgäster. Här behöver vi stärka vår kompetens. Att identifiera riskerna för och hantera skyfall är ett exempel. Ett annat exempel är att lära oss att vara resurssnåla med vårt dricksvatten, säger Johanna Wikander, hållbarhetsutvecklingschef på Einar Mattsson.

Fråga oss