Nyheter / 2023 / Einar Mattssons renoveringar är ett engagerat lagarbete
2023-04-06

Einar Mattssons renoveringar är ett engagerat lagarbete

Einar Mattssons bolagsgrupp står för hög kompetens och genomförandekraft i alla delar av fastighetens livscykel. Den ”verktygslådan” är en unik tillgång vid de stora ROT-projekten. 2017 inleddes arbetet med att formera en effektiv organisation och process för stora renoveringsarbeten. Idag rullar flera stora ombyggnationer parallellt, samtidigt som kommande projekt utvecklas.

Einar mattssons renoveringar ett lagarbete.jpgFoto: Mattias Hamrén

Vad är hemligheten bakom ett framgångsrikt ROT-projekt? Ett gott lagarbete är grunden.

Ett starkt lag i en strukturerad ROT-process
Genomgripande ROT-projekt, med stambyten och förbättringar av fastigheten, sker var 50–70:e år under fastighetens livscykel.

– En ROT-process tar cirka tre år och uppåt. Ledtiden beror i huvudsak på hur tillståndsprocessen utvecklas, med bygglov och hyresgästernas godkännande. Förarbetet tar längst tid, själva ombyggnationen tar lite mer än ett år. Vid detaljplaneändringar förlängs ledtiden, förklarar Fredrik Westerberg, fastighetsutvecklingschef på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB. I Fredriks grupp finns flera projektledare som utgör beställar- och byggherreombud i ROT-projekten.

– Min grupp är spindeln i nätet. Vi startar och utvecklar projekten medan förvaltningen sköter hyresgästfrågorna. Längs vägen får koncernens byggbolag ansvaret för totalentreprenaden. Att förvaltningen aldrig släpper fastigheten är en styrka. Inga frågor faller mellan stolarna och vi tar vara på kunskapen om fastigheten och hyresgästerna. Tillsammans har vi ett otroligt starkt lag och en effektiv ROT-process, menar Fredrik.

ROT-processens fyra delar:
Investeringsfasen inleder Einar Mattssons ROT-process många år innan. Fastighetens tekniska skuld utreds, lägenhetskoncept bestäms och idéer för utveckling och förbättringar tas fram. Bygglov söks. Programarbetet fullbordas i och med att affärsplan och lönsamhetskalkyl godkänns av fastighetsbolagets styrelse.

Utvecklingsfasen startar med systemprojektering och hyresgästsamråd. Vid systemprojekteringen fördjupas och prövas idéerna från programskedet. När systemhandlingen godkänts tar byggprojektledaren hand om byggprojekteringen. Hyresgästsamrådet inleds med informationsmöte där planerna presenteras och därefter vidtar processen med att få hyresgästernas godkännande. Einar Mattssons ROT-koordinatorer är nyckelpersoner för hyresgästrelationen under projektets gång.

Eleonora Sand berättar om sin roll:
– ROT-koordinatorns uppgift är att vara bryggan mellan hyresgäst, projektledare och förvaltning. Utöver den löpande kontakten jobbar jag exempelvis med hyresgästernas utflytt och återflytt.

Genomförandefasen innebär byggproduktion. Irene Myrsell är ROT-projektchef. I hennes tre ROT-team finns projektledare, platschefer, arbetsledare, entreprenadingenjörer och bolagets egna hantverkare.

– På Einar Mattsson satsar vi på kvalitet och detaljer på ett sätt som jag inte upplevt någon annanstans. ROT-projekt är komplexa och jag brinner för att få ihop helheten, att få arbetet med byggande och alla inblandade att fungera som ett välsmort maskineri. Vi har allt som behövs för att skapa fina fastigheter för en kommande tid.

Projektavslutet är sista anhalten och projektet överlämnas nu till garantigruppen hos Einar Mattsson. När projektet är godkänt och klart lämnas nycklarna över till förvaltningen. Hyresgäster återflyttar och eventuellt nya kommer till. Den långsiktiga fastighetsresan fortsätter.

– Att se glädjen hos en hyresgäst som för första gången upplever sin nyrenoverade lägenhet – det är en av de bästa stunderna i mitt jobb, avslutar Eleonora Sand.

Fråga oss