Nyheter / 2023 / Einar Mattssons logistikcenter – en hållbar och lönsam investering
2023-01-17

Einar Mattssons logistikcenter – en hållbar och lönsam investering

På Einar Mattssons logistikcenter är det en slående ordning och reda. Här samordnas behoven av verktyg och maskiner för de olika byggprojekten. Här finns en stor maskinpark och de hjälpmedel som behövs under en nybyggnation eller en ombyggnation av ett äldre hus. Allt det som behövs i olika byggfaser, som inte ska finnas kvar på platsen, utan som är tillfälliga behov. Att ha ett eget logistikcenter för koncernen är lönsamt, effektivt och hållbart både för oss själva och miljön.

Einar Mattssons logistikcenter.jpgMagnus Björk och Anders Wiberg. Foto: Katarina Lorenz

Lönsamhet med eget logistikcenter
– Planering är A och O för en smidig hantering kring en byggnation. Det är massor av detaljer som ska klaffa tidsmässigt med många olika yrken inblandade på en byggarbetsplats. Att hyra maskiner blir väldigt dyrt och osmidigt. För Einar Mattsson blir det mer lönsamt, då det går att hålla lägre priser jämfört med att hyra av andra och med en annan kontroll på varorna. Det gör att alla projektbudgetar blir lägre. Dessutom finns hela tiden koncerntänket med. Helhetstanken hur detta kan användas och utnyttjas bäst och smidigast för alla bolag inom koncernen eftersom de ansvarar för olika faser. Här köps det in maskiner vid behov, långsiktiga investeringar i bra produkter,också med tanke på arbetsmiljön, med maskiner som används regelbundet. Medarbetarna på Einar Mattsson är också rädda om sina maskiner.

– Vi har systematik i genomgången av alla våra maskiner. Vi sköter om dem väl, reparerar, justerar och optimerar. Vi testar ibland nya produkter ute i projekten och får då snabb återkoppling vad som funkar bra och vad som inte fungerar. Här finns ett stort intresse och en nyfikenhet att testa nya och smartare produkter. Att de är säkra att använda, lätta att hantera och fungerar utan att ge onödig belastning är också viktigt. Då sparar vi både på viktiga medarbetares kroppar och i slutänden också pengar, säger Magnus Björk, chef för Einar Mattssons logistikcenter.

Byggnationernas olika faser påverkar efterfrågan
Allteftersom Einar Mattssons olika projekt byggs och genomgår olika faser så uppstår olika behov av maskiner och hjälpmedel. Nya arbetsmoment kräver andra maskiner. Viss utrustning som gipsbockar, pirror, vagnar för tunga material behövs exempelvis först när alla större moment är klara och innerväggar, badrum och kök ska monteras. Det enda som inte beställs här till ett byggprojekt är bygghissar, byggkranar ellerbyggbodar. Att rätt sak lånas ut i rätt tid sparar resurser för alla projekten som ofta är i olika faser och som då kan dela på utrustning och maskiner.

Smidigare beställning digitalt
Med fler pågående projekt och anställda byggarbetare och tjänstemän, krävs en tydlig och anpassad beställningsfunktion. Här har digitaliseringen underlättat i alla led:

– Digitaliseringen har varit jätteviktig för vår del där vårt sortiment finns tydligt och visuellt, hur efterfrågan ser ut och enkelheten i att beställa utifrån behov. Vi har egen webbshop för produkterna och har också en lösning för maskinuthyrningen, berättar Magnus Björk.

Störst efterfrågan på handmaskiner
Det mest efterfrågade är handmaskiner som skruvdragare, spikpistoler, cirkel- och sticksågar. På Einar Mattsson har du själv ansvar för dina egna maskiner och delar den inte med andra, vilket också innebär ett ansvar att hålla reda på dina verktyg, ladda batterierna inför de olika momenten och lämna in på service vid behov. Detta uppskattas särskilt av medarbetare som delat maskiner med sina kollegor på andra bolag. De uppskattar också att det är bra kvalitet, så att skaderisken minskas och att de är funktionella så att de avlastar vid krävande moment.

Största och minsta lånet
Vill du justera in och montera prefabricerade väggar, så finns ett lyftok, en så kallad humla till byggkranen att låna. Det är den största saken du kan låna av logistikcentret. Det allra minsta som beställs är bits till skruvdragare och plåster.

Återbruk
Även hållbarhet och återbruk hanteras av logistikcentret. Några riktade insatser har gjorts. Bland annat har all byggbelysning bytts till LED som är tidsstyrd. Den har minskat energiåtgången och därmed också kostnaderna för den dyra elen. Även överblivet material återanvänds i andra projekt, även renoveringar, såsom innerdörrar, fönster, handfat, blandare eller duschväggar.

Ordning och reda
För att kunna vara så effektiva som möjligt så är det extrem ordning och reda på logistikcentret. Här finns saker uppmärkta på hyllorna efter storlek, typ och andra relevanta uppgifter. Härifrån får projekten beställningarna snabbt, du får dina egna grejer och de fungerar. Logistikcentret har lastbil som hämtar och lämnar materialet enligt klokt beräknade rutter för att minska transporternas miljöpåverkan.

Att logistikcentret är både välfungerande och lönsamt råder det ingen som helst tvekan om. Här är ingenting omöjligt att fixa av de uppskattade medarbetarna Magnus Björk, Putte Lammi och Anders Wiberg. De har en servicekänsla utöver det vanliga och sprider alltid god stämning bland besökare och kollegor.

Fråga oss