Nyheter / 2023 / Einar Mattssons arbetsmiljövecka med fokus på säker, social och organisatorisk arbetsmiljö
2023-04-28

Einar Mattssons arbetsmiljövecka med fokus på säker, social och organisatorisk arbetsmiljö

Arbetsmiljön är allas ansvar och tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för en säker, trygg och inkluderande arbetsplats. Under veckan med fokus på arbetsmiljö har Einar Mattssons medarbetare fokuserat extra på frågor kring säkerhet, organisatorisk och social arbetsmiljö. Idag är det också den internationella arbetsmiljödagen.

arbetsmiljövecka einar mattsson.jpg

Samtliga medarbetare har deltagit i aktiviteter, övningar och samtal som handlat om riskbedömning, säkerhet och säkerhetsmedvetenhet. Vikten av att ha trygga team och god stämning där alla känner oss inkluderade och får vara oss själva, har stått på agendan under veckan. Även vikten av tydlighet i projektarbete, administration och processer gagnar en hållbar leverans och arbetsmiljö.

– Vårt mål med veckan har varit att höja kunskapsnivån samt medvetenhet kring arbetsmiljö, och därför fokuserar vi extra på dessa frågor under en vecka. Vi tar nu med oss nyvunna kunskaper och erfarenheter framåt i vårt ständigt pågående arbetsmiljöarbete, säger Christina Eriksson, projektledare för veckan och HR Business Partner på Einar Mattsson AB.

Årlig fokusvecka
Den familjeägda koncernen Einar Mattsson genomför årligen sedan flera år tillbaka en arbetsmiljövecka med olika tema. Syftet är att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbetsliv.

Fråga oss