Nyheter / 2023 / Einar Mattsson visade upp pågående forskning på KTH Live-In Lab
2023-09-10

Einar Mattsson visade upp pågående forskning på KTH Live-In Lab

På KTH Live-In Lab är det ofta besök. Många kom också när KTH Live-In-Lab öppnade upp dörren till forskningsbäddarna och visade upp verksamheten för forskare och studenter på KTH nyligen. Syftet med KTH Live In Lab är att korta tiden mellan forskningsresultat och implementering av nya produkter och tjänster på fastighets- och byggmarknaden, genom att forska i aktiva boendemiljöer.

Einar mattsson visar pågående forskning på Live in lab kth.jpgFoto: Erika Norell/Einar Mattsson

Einar Mattsson var med och grundade KTH Live-In Lab genom en donation 2017, i samband med att de 305 studentlägenheterna stod klara i fastigheten Forskningen 2. Fastigheten består av tre huskroppar som den familjeägda koncernen äger. Einar Mattsson-koncernen är aktiva med flera olika pågående  forskningsprojekt.

Forskningen accelererar innovation för fastighetsbranschen

– KTH Live-In Lab ger oss en unik möjlighet att testa ny teknik i liten skala i en verklig boendemiljö. På så sätt kan vi accelerera innovation och snabbare hitta lösningar som minska vår klimatpåverkan i våra framtida byggnader, säger Martin Fors, fastighetschef på Einar Mattsson. 

Samverkan mellan forskning och förvaltning

En viktig faktor för att nå framgång är samverkan mellan akademi och näringsliv. I projektet med optimering av spillvärmeåtervinningen har Einar Mattssons drifttekniker på Einar Mattssons Fastighetsförvaltning jobbat i nära samarbete mellan KTH:s forskare och teknikkonsulter från Bengt Dahlgren, med målsättningen att öka värmeåtervinningen från spillvatten. 

– Det är kul att få visa upp våra fastighetssystem och speciellt spillvärmeväxling som jag tror kommer bli ännu viktigare pusselbit framöver för att öka energiåtervinningen, säger Samir Sadic, drifttekniker på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning. 

Vad besökarna fick se

Under det öppna huset visade både forskare och partnerföretagen på KTH Live-In Lab, Einar Mattsson, Bengt Dahlgren, Schneider Electric och Akademiska Hus, upp flera aktuella forskningsprojekt kring vatten, energi, IT och smarta lösningar.

– Vi är stolta över att kunna visa upp konkreta forskningsprojekt som redan givit oss värdefulla resultat. Exempelvis i Batteriprojektet, vår största satsning, där vi har byggt ett batterirum och kopplat ihop solcellerna i en av byggnaderna med det gigantiska batteriet från Northvolt, avslutar Mikael Dimadis, projektledare för forskningsprojekten på Einar Mattsson. 

Fråga oss