Nyheter / 2023 / Einar Mattsson startar avfallsråd – nu ökar vi takten mot en hållbar avfallshantering
2023-02-01

Einar Mattsson startar avfallsråd – nu ökar vi takten mot en hållbar avfallshantering

Einar Mattsson har ambitiösa mål för avfallshanteringen på våra byggen i nyproduktion och på våra ROT:ar. För att snabbare få fram fler konkreta åtgärder som hjälper oss nå målen och följa upp resultaten, så har Einar Mattsson Byggnads AB bildat ett avfallsråd. Med anledning av det ställde vi några frågor till verksamhetsutvecklingschefen Philippa Doolke:

Philippa Doolke IMG_6113 kvadr.jpgPhilippa Dolke, Verksamhetsutvecklingschef  Foto: Erika Norell

Vilka ingår i avfallsrådet?
— De som ingår idag är platschefer, biträdande platschefer och de arbetsledare som är avfallssamordnare på sina arbetsplatser.

Vad ska avfallsrådet göra?
— Syftet är att minska ner mängden avfall. Med avfallssamordnare på våra byggarbetsplatser kan vi säkerställa framdrift och samordning av avfallshanteringen enligt våra rutiner och mål. Avfallssamordnaren ökar kunskapen och medvetenheten om avfallshanteringen på arbetsplatsen, att stärka engagemanget för en god källsortering och utveckla oss. Så att varje byggarbetsplats minskar avfallsmängden.

Kommer ni bjuda in fler till samarbetet?
— Självklart. Vi startar med en mindre grupp. Under 2023 kommer vi att involvera kollegorna som arbetar med inköp, kalkyl, projektering och logistikcentret. Vi planerar att åka och besöka Sorteras (avfallsentreprenören) avfallsanläggning för att få se vad som händer med avfallet efter att det lämnat våra byggarbetsplatser.

Hur kommer Einar Mattssons medarbetare märka av avfallsrådets arbete på våra byggen?
— Att det blir mindre mängder avfall på våra byggen vilket ska minska behovet av avfallshantering. Genom att fokusera mer på avfallsfrågan vill vi också samla och dela erfarenheter mellan byggarbetsplatserna.

Läs mer om tidigare års avfallshantering i 2021 års årsberättelse- och hållbarhetsredovisning här.Hållbar avfallshantering_einar mattsson.png

Fråga oss