Nyheter / 2023 / Einar Mattsson skapar värde byggt på helhetstänkande
2023-04-12

Einar Mattsson skapar värde byggt på helhetstänkande

I mer än 70 har familjeföretaget Einar Mattsson utvecklat och förädlat idén om att bygga för egen förvaltning. En idé byggd på helhetstänkande som är djupt rotad i företaget. Att bygga för egen förvaltning är en inställning som präglar allt från kvalitet och omsorg i hantverket, till det långsiktiga ansvarstagandet för människors bostäder och stadens utveckling. Allt med sikte på visionen – att varje nytt kapitel ska bli det bästa i Einar Mattssons och stadens historia.

Värdekedja einar mattsson.jpgIllustration: Edit & Björnen

Allting startar med en idé

Fastigheter är kärnan i Einar Mattssons verksamhet, en verksamhet som utvecklats utifrån fastighetens behov, under hela dess livscykel. Resultatet är en fullständig värdekedja där koncernens bolag samverkar och kompletterar varandra för att utveckla fastighetens värde.

Stefan Ränk, Einar Mattssons koncernchef, förklarar hur allt hänger samman:
− Varje ny fastighetsresa startar med en idé om hur vi kan skapa och utveckla värde på en plats. Vi investerar i en bit mark där vi vill utveckla ett bostadsprojekt som människor upplever som attraktivt och värt att lägga sina pengar på. Det är det som är grunden för fastighetsaffären.

Idén blir verklighet

Under projektutvecklingsfasen utvecklas idén, så att det framtida huset ska möta det som kunderna efterfrågar på just den platsen. Projektutvecklingen resulterar i att en beställning görs till byggverksamheten. De planerar byggnationen och uppför huset med all den kunskap de har om hur ett hus ska byggas – med högst kvalitet till lägst kostnad och på kortast möjliga tid.

− När huset står klart kliver vår förvaltning in och arbetar med inflyttningen av hyresgäster. Handlar det om bostadsrätter så tar vår marknadssida över och tar ansvaret för försäljningen och tillträdet för de nyblivna bostadsrättsägarna. Nöjda kunder är det vi drivs av, oavsett upplåtelseform, förklarar Stefan.

Förvaltning för långsiktig trivsel och trygghet

I förvaltningen tar Einar Mattsson hand om ekonomi och alla former av ärendehantering – som exempelvis uthyrningar, byten och överlåtelser. Felanmälningar åtgärdas av drift- och skötsel-avdelningen, som även ser till att fastigheterna fungerar som de ska tekniskt. Att de håller rätt temperatur på ett energieffektivt sätt, att alla system i fastigheten är optimerade och fungerar tillsammans, allt med fokus på proaktivt underhåll.

− Fastigheter blir precis som vi äldre och behöver underhåll för att fungera och för att hyresgästerna ska uppleva att de trivs, vill bo kvar och får utbyte av hyran de betalar. För bostadsrättsinnehavare är det viktigt att känna att fastigheten är bra förvaltad, så att bostaden är attraktiv den dag den behöver säljas.

− Till slut kommer alla fastigheter till en punkt när det behövs större åtgärder. Det är då vi renoverar, bygger om och bygger till fastigheterna. Vi eftersträvar att göra så många omfattande åtgärder som möjligt vid en och samma tidpunkt. På så sätt minimerar vi påverkan på de boende och ser till att fastigheten kan förvaltas och fungera fint i ytterligare 50 år, tills det är dags igen för renovering, säger Stefan.

Långsiktigt god fastighetsekonomi

− Den organisation som Einar Mattsson skapat finns för att fastigheterna ska ha en positiv värdeutveckling och bli mer attraktiva över tid. Fastighetsekonomi handlar om just det. Genom att vi har all kunskap under ett och samma tak så kan vi skapa bättre ekonomi i våra fastigheter. Att vi dessutom synliggör vår helhet på det här sättet, med hjälp av Einar Mattssons värdekedja, skapar en medvetenhet om våra resurser och inspirerar till utbyte av kunskap och erfarenheter. Såväl inom som utanför verksamheten. På så vis bidrar vi till ständig utveckling av bostadsmarknaden där vi verkar, avslutar Stefan Ränk.

Fråga oss