Nyheter / 2023 / Einar Mattsson gör Hjulsta ljusare och tryggare
2023-11-29

Einar Mattsson gör Hjulsta ljusare och tryggare

Hjulstas allmänbelysning vid entréer och loftgångar var otillräcklig. Dessutom var den energikrävande och skapade flera felanmälningar per vecka. Tidigare fanns 1564 ljuskällor. Nu är antalet nästan fördubblat, idag finns det närmare 3000 stycken med bättre spridningsvinklar, ljusstyrkor och minskad energiåtgång.

Hjulstas nya ljusbild_einar mattsson.png

Allmänbelysningen var i stora delar från tidigt sjuttiotal och i området finns tidstypiska loftgångar. Tidigare fanns en variation av belysningsanordningar av olika karaktär, ljusstyrka och spridning – där få uppfyllde den önskade funktionen. Byten av glödlampor och lysrör under åren resulterade i olika ljusstyrkor.

Se filmen som illustrerar projektet nedan.

Hjulsta är ett stort område med cirka 1200 lägenheter uppdelat i 16 kvarter. Behovet av ny belysning berodde dels på hyresgästernas förväntningar på en trygg utemiljö dels på en allmänbelysning som blir smidigare att förvalta. För en bättre och tryggare belysning med lägre energiförbrukning och underhållskostnader inledde vi belysningsprojektet under pandemin och avslutade det nu i år.

– Hyresgästerna hade ett starkt önskemål om att vi skulle öka tryggheten i området. Den tidigare loftgångsbelysningen upplevdes som svag, ojämn och gav ett ofärdigt intryck, berättar Pernilla Bouveng, projektledare på Einar Mattsson. 

Energisnål LED och bättre belysningsanordning i kombination med styrning
I det här projektet fanns också möjlighet att minska energiåtgången per belysnings-anordning och att byta till ny energisnål LED-belysning med effektiv styrning via ett så kallat astro-ur (ett astronomiskt tidur som regleras automatiskt utifrån geografisk position). Valet av belysningsanordning spelar stor roll för ljusfördelningen. Vi ville också skapa en miljö utan onödiga reflektioner och skuggor. 

I samarbete med en belysningskonsult tog vi fram ett ljusprogram. Därefter provmonterade vi fyra olika typer av belysningsanordningar på en av loftgångarna. Hyresgästerna fick sedan utvärdera och tycka till om vilken modell de tyckte fungerade bäst. Valet föll slutligen på en cylinderformad belysningsanordning med ett mjukt, avbländat och jämnt ljus med god spridningsvinkel. Dessa är nu monterade på samtliga loftgångar i området.

Under dygnets mörka timmar och de mörkare årstiderna är ljuset otroligt viktigt för boendemiljön. Området har fått ett märkbart lyft tack vare den nya belysningen.

– Vår bild är att vi lyckats skapa ett tryggare, mer välkomnade och ljusare Hjulsta och att hyresgästerna är mycket nöjda med slutresultatet - vilket självklart är ett av de främsta målen, avslutar Pernilla Bouveng

Fråga oss