Nyheter / 2023 / Batteriforskning i drift på KTH Live-In Lab för ökad solenergiförsörjning
2023-01-09

Batteriforskning i drift på KTH Live-In Lab för ökad solenergiförsörjning

Strax före jul samlades forskningsteamet och andra involverade för att uppmärksamma en milstolpe i batteriprojektet "PV-ESS" som KTH, Northvolt och Einar Mattsson med stöd av Energimyndigheten har tillsammans.

Batteriforskning i drift på KTH Live-In Lab för ökad solenergiförsörjning.jpgPå bilden från vänster: Mikael Dimadis, Einar Mattssons projektledare, industridoktoranden Linda Lundmark, Northvolt, och Nathalie Dandeby, fastighetsförvaltare på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning

Projektet syftar till att testa ”Nyckelfärdiga lösningar med solceller och energilagring” och genomförs på KTH Live-In Lab i Einar Mattssons testbädd, som består av tre byggnader med 305 studentlägenheter på fastigheten Forskningen 2. Här lagras energin från solcellerna på taken i stora batterier som tillsammans väger sex ton. Batterilagret är nu inkopplat och kan användas som energikälla när energitopparna är som högst och dyrast. Batterierna kan också laddas från elnätet när det är som billigast att köpa el.

Ökad självförsörjning med solenergi
Batterierna som Northvolt har installerat används i detta fullskaliga forskningsprojekt. Här minskas beroendet av köpt el och istället kan mer solenergi lagrat i batterilagren användas till fastighetens behov.

– För att använda ett slitet citat som funkar även här; vi är på gång, vi är laddade och vi är tända. Det vill säga, detta är en del i vår gröna omställning och ett viktigt steg i att bli mer självförsörjande genom att använda mer egenproducerad solenergi. Det är härligt att se instrumentpanelernas gröna sken som innebär att systemet nu är i full drift och att forskningsprojektet nu är igång på allvar, säger Mikael Dimadis, projektledare på Einar Mattsson.

Optimering och styrning
I ett första steg kommer batterilagret styras så att det laddar på dagen och natten och laddar ur på morgonen och kvällen när vi har som störst behov. Med dessa två laddningscykler per dag skulle batterilagret kunna bidra med upp till 200 000 kWh per år när system är fullt utbyggt. Kontinuerligt ges forskningsteamet data direkt från styrsystemet. Utvärdering kommer göras löpande tillsammans med Einar Mattsson Fastighetsförvaltning för att ta lärdomar och göra justeringar och optimeringar. Batterierna står placerade i ett av Einar Mattssons specialbyggda teknikrum som är strålningsskyddat, brandsäkrat och installerat med extra kyla för att hålla rätt temperatur.


Fakta

FoU-projektets namn: ”Nyckelfärdiga lösningar med solceller och energilagring”
Projektledare: Monika Topel, KTH
Projekttid: Januari 2021- december 2024
Projektbudget: 9,7 miljoner kr
Totalt kapacitet batterilagret: 300 kWh
Installerad effekt solpaneler: 150 kW

Läs mer om KTH Live-In Lab här

Läs när projektledaren Monika Topel berättar mer om projektet i Einar Mattssons årsberättelse för 2021 här

Fråga oss