Nyheter / 2023 / Att vara fastighetschef på 2070-talet
2023-04-19

Att vara fastighetschef på 2070-talet

Som fastighetschef gäller det mer än någonsin att navigera rätt i en tid av klimatförändringar och andra stora omvärldsutmaningar. Vilka frågor är det målkonflikter kring och vad tror dagens fastighetschef Martin Fors att hans efterträdare funderar över om 50–70 år?

Foto: John Sandlund

Alla fastighetsbolag har en idé, en ledstjärna för sitt arbete. Somliga prioriterar nyproduktion och väljer bort äldre fastigheter. Einar Mattsson har en annan filosofi. Att både utveckla och äga långsiktigt och göra det så bra och så hållbart som möjligt. Sedan ligger det förstås en utmaning i att beståndet med hundra fastigheter är så mångfacetterat. Det går inte att någonsin slå sig till ro och tro att det är färdigt. Varje fastighet är unik och däri ligger också utmaningen i det den familjeägda koncernen försöker åstadkomma. 

– I grunden kommer nog arbetet att likna det vi gör idag. Däremot tror jag att hållbarhetsfrågorna slagit igenom fullt ut och att beslutsfattandet i ännu högre grad utgår från ett hållbarhetsperspektiv. Vi vet att fastigheter gör stora klimatavtryck som måste minskas så mycket som det någonsin går, svarar Martin Fors, fastighetschef på Einar Mattsson.

Komplicerade och välplanerade renoveringar

Cirka 50–70 år efter att husen byggts upp, är det dags för omfattande ROT-projekt där husen renoveras för att kunna fungera minst lika länge till. Alla större åtgärder samlas till ett tillfälle för att minimera påverkan på hyresgästerna och kunna arbeta så effektivt som möjligt. Varje ROT-projekt följer en strukturerad process som inleds med en fullständig statusbesiktning och idéer om hur huset kan utvecklas. På vägen fram till ROT-projekten sker periodiskt underhåll som styrs av 25-årsplaner. Behoven identifieras via ronderingar och besiktningar som Einar Mattsson genomför själva eller med konsulter och specialister inom vissa områden.

Målkonflikter

En större ombyggnation påverkar många och ibland händer det att olika intressen krockar med varandra. Martin ger ett exempel: ”Återbruk är ytterligare en fråga där målkonflikter kan uppstå. Ett parkettgolv som inte klarar en ytterligare slipning är ingen hållbar lösning, det måste bytas. Behov som exempelvis energieffektivisering, ny ventilation eller nya byggregler styr oss att välja moderna lösningar. Med detta sagt vill jag understryka att återbruk är en väsentlig del av vår hållbarhetsstrategi".

– Hållbarhet kommer framtidens fastighetschefer också hantera. Förhoppningsvis kommer mina efterträdare att säga att vi gjorde rätt saker. Att vi tog vårt sociala ansvar, valde hållbara material och lösningar och gjorde rätt energieffektiviseringsåtgärder. För mig är riktig hållbarhet kopplad till kvalitet. Det är så vi driver den långsiktiga fastighetsresan framåt, avslutar Martin Fors.

Fråga oss