Nyheter / 2023 / AktivBo 2023: Einar Mattssons hyresgäster känner sig tryggare
2023-11-22

AktivBo 2023: Einar Mattssons hyresgäster känner sig tryggare

Enligt 2023 års hyresgästundersökning, Aktiv Bo, ökar Einar Mattssons trygghetsindex i Aktiv Bo med 0,5% till 83,6 procent. Det betyder att det finns utmaningar kvar inom vissa områden, men vi ser också att strukturerat trygghetsarbete lönar sig. Vi riktar ett särskilt tack till alla hyresgäster som svarat.

– Att trygghetsindexet ökat med 0,5% till 83,6% visar att vårt målmedvetna och strukturerade trygghetsarbete med störningar, olovlig andrahandsuthyrning, ordning och reda, hyresgästdialoger, skalskydd och närmiljö ger effekt. I Hjulsta ersatte vi till exempel alla gamla armaturer med nya ljuskällor och vi dubblerade antalet nya armaturer med energieffektiv ledbelysning som gör Hjulsta ljusare. Tryggare bostadsområden är attraktivare bostadsområden och det syns i fastighetsägarens affär, säger Ludvig Striem, gruppchef inom Einar Mattsson Fastighetsförvaltning.

Familjebild aktivbo einarmattsson.png

Produktindex ökar

I produktindex ”nöjdhet med lägenheten” ser vi en uppgång till 79,9 procent. Det är en del av en positiv trend vi kan se sedan 2016. Frågor om lägenheten omfattar övergripande frågor om trivsel, underhåll och planlösning och frågor om inomhusmiljö till exempel ventilation och värme.

Om AktivBo

AktivBo är en analysplattform där fastighetsägare kan mäta hyresgästernas uppfattning om service och produkt och jämföra med andra fastighetsägare. Einar Mattsson genomför mätningen årligen och använder underlaget för förbättringsarbete i beståndet. Resultaten analyseras per bostadsområde och utifrån det utformas åtgärder som är relevanta för respektive område.

Fråga oss