Nyheter / 2022 / Ylva och Christina fick medalj av polisen för sina mångåriga insatser i Hjulsta
2022-11-16

Ylva och Christina fick medalj av polisen för sina mångåriga insatser i Hjulsta

Med uppskattande ord fick områdesförvaltare Ylva Forslund och biträdande förvaltare Christina Åkerblad i fredags ta emot Polisens medalj för sitt långa engagemang i Hjulsta i Järva. Det är ett engagemang som under åren bidragit till att göra området mer tryggt och trivsamt.

Ylva Forslund har fått medalj.pngFoto: John Sandlund. Inklippt foto: Eget

Som områdesförvaltare har Ylva Forslund med kollegor genom en uthållig, omtänksam och personlig förvaltning gjort skillnad för att utveckla Hjulsta. Konkret handlar det, utöver att genomföra investeringar i husen som säkra lås, belysning, upprustning av källargångar och av utemiljön, om att i det dagliga ha nära kontakt med hyresgäster, skapa relationer mellan hyresgästerna och ha daglig kontakt med olika aktörer i området. Gott samarbete var också det som lokalpolisen i Järva lyfte fram som betydelsefullt för den goda utvecklingen.

Utöver det har områdesförvaltare Ylva Forslund och förvaltningsteamet också ökat sammanhållningen i Hjulsta genom att arrangera Hjulsta-dagen och årliga aktiviteter för barn och unga, startat upp trygghetsvandringar i Hjulsta och genomfört trapphusmöten med boende som Ylva är uppfinnare till.

— Det var både oväntat och omtumlande att få en medalj. Det vi har gjort för att ha ett välfungerande samarbete med våra hyresgäster är att vara synlig, lyssna och samtala. På möten, vid spontana träffar på gatan och när de besöker områdeskontoret. Att ta sig den tiden, det ger mångfalt tillbaka.

— Stadsdelen, polisen, skolan, föreningar, fastighetsägare och de flesta hyresgäster, tillsammans är vi de goda krafterna som man pratar om på Järva. Vi här är mångdubbelt fler än de krafter som vi läser om i tidningarna.

Christina Åkerblad har i sin roll som medarbetare på Servicecenter och biträdande förvaltare mött Hjulstaborna dagligen. Hon är liksom Ylva ett välkänt ansikte bland hyresgästerna.

— För mig har närheten till de boende varit avgörande. Att ha ett kontor här gör att vi ser, hör och känner varenda vrå av Hjulsta väl. Hyresgästerna kan enkelt och smidigt komma i kontakt med oss på områdeskontoret.

Fastighetschef Martin Fors kommenterar kollegornas medaljer för Hjulsta:

— Att Ylva och Christina har varit uppskattade av både hyresgäster och kollegor har vi vetat länge. När till och med polisen uppmärksammar våra medarbetares insatser, då är det verkligen speciellt och såklart oerhört glädjande.


Fakta om Hjulsta

Byggår: 1969-1971
Antal lägenheter: 1 200
Lokalkontor: Hjulsta backar 8

Området är planerat för en bilfri och naturnära miljö. Bostadshusen är omgärdade av gröna parker och skogsmiljö och bilparkeringarna och gator ligger placerade i områdets ytterkanter. Einar Mattsson äger och förvaltar också två punkthus som byggdes 2008. Husen är nio våningar högt med totalt 76 lägenheter. I bostadsområdet ligger även 15 nybyggda radhus med äganderätt.

Fråga oss