Nyheter / 2022 / Tryggare och nöjdare hyresgäster hos Einar Mattsson
2022-11-17

Tryggare och nöjdare hyresgäster hos Einar Mattsson

Hyresgästundersökningen 2022 visar att 83,5% av stockholmarna som bor i Einar Mattssons lägenheter är nöjda med servicen. Den upplevda tryggheten i boendet har ökat med totalt 6.9 procentenheter sedan mätningen 2017.

Ludde Striem förvaltare Einar Mattsson.jpgLudvig Striem, gruppchef på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB. Foto: John Sandlund

Vi har en mycket positiv utveckling. Särskilt roligt är det att hyresgästerna som bor i Einar Mattssons fastigheter upplever att det under flera år har blivit allt tryggare och snyggare i boendemiljön. Det är ett gott betyg på att vi gör mycket rätt och att vårt engagemang uppskattas av hyresgästerna, säger Ludvig Striem, gruppchef inom Einar Mattsson Fastighetsförvaltning. 

Trygghetsindex har ökat med hela 6,9 procentenheter från 2017 och årets mätning visar att 83,1% är ganska eller mycket nöjda med tryggheten i boendemiljön. Tack vare en nära förvaltning i områden som Hjulsta och Rågsved visar dessa områden en positiv utveckling för trygghet. I Hjulsta har den upplevda tryggheten ökat från 66,4% år 2017 till 77,0%år 2022.  

I Hjulsta, Rågsved och Skärholmen samarbetar vi med fastighetsägarföreningen, skola, stadsdelsförvaltning, polis för att tillsammans verka för trygga och trivsamma boendemiljöer. Vi ser att detta gemensamma arbete gör skillnad och ger positiva effekter över tid, säger Ludvig Striem.  

Specialister bidrar till hållbar förvaltning i praktiken 

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning har engagerade medarbetare som är specialister på utemiljö. Det avspeglar sig i hyresgästundersökningen där hyresgästerna ger utemiljön bland de högsta betygen i Sverige. 87,6% av hyresgästerna som besvarade enkäten anger att de är ganska eller mycket nöjda med skötseln av rabatter och gröna ytor.Sophanteringen är ytterligare en hållbarhetsfråga som har en positiv utveckling. 

—  Under året har vi på uppdrag av fastighetsägaren inlett ett arbete för att förbättra sophanteringen för att den ska bli mer effektiv och hållbar. Därför är det roligt att vi ser att många fler nu är mer nöjda med möjligheten att källsortera än vad de var för några år sedan, säger Ludvig Striem

Fråga oss