Nyheter / 2022 / Trädplantering ger gröna poäng på Skebokvarnsvägen
2022-09-28

Trädplantering ger gröna poäng på Skebokvarnsvägen

På Skebokvarnsvägen i Bandhagen har Einar Mattssons utemiljögrupp planterat en allé av träd som bidrar till biologisk mångfald, skugga och svalka. Enligt kommunens poängsystem för grönytefaktor ger träden höga poäng för en hållbar stadsmiljö.

 

Marika Rissle.jpgMarika Rissle, Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB 

– Träd i utemiljön är viktiga, inte bara för att de är vackra. Träden ger skugga heta sommardagar, är en broms vid skyfall och är viktiga för våra insekter, särskilt när det är träd av olika sorter som blommar olika tider. När de gamla oxlarna på Skebokvarnsvägen blev en säkerhetsrisk, valde vi därför att återplantera olika sorter som är bra ur hållbarhetsaspekt. Vi gör detta tillsammans med Wallenstam som också har fastigheter i området, berättar Marika Rissle, projektledare för utemiljö.

Einar Mattssons utemiljögrupp har nyligen börjat arbeta med kommunens poängsystem för gröna ytor i nyproduktion, även i förvaltningen. Med hjälp av systemet kan varje gård få poäng utifrån mängden gräsyta, rabatter, buskar och träd. Grönytefaktor är ett viktigt verktyg för klimatanpassning i städerna.

– För oss är det viktigt att hela tiden pusha våra arbetssätt för att ligga i framkant. Vårt mål är alltid att göra bra val och göra gårdarna grönare. Med hjälp av poängsystemet kommer vi kunna styra så att vi gör rätt åtgärder för en hållbar utemiljö samt påvisa nyttan av det gröna och vackert blommande, berättar Marika.

Olika förutsättningar

Eftersom fler ekosystemtjänster är önskvärt överallt frågade vi Marika om varför inte alla gårdar har stora träd som ger svalka.

– Vi måste arbeta utifrån fastighetens förutsättningar. Ibland innebär det att vi även måste ta ned gamla träd. Träden kan antingen innebära en säkerhetsrisk med ruttna grenar eller så kan det ha vuxit ur platsen och skadar fastigheten. Det är alltid många känslor kring en trädfällning, och vi gör alltid vad vi kan för att återskapa så mycket grönska som möjligt utifrån förutsättningarna på platsen. Det är vår ambition och uppgift att skapa hållbara utemiljöer. När de gamla oxlarna behövde tas ned på Skebokvarnsvägen hade vi glädjen att kunna återplantera en vacker allé som var ännu bättre ur hållbarhetssynpunkt, säger Marika Rissle.

Fakta om Grönytefaktor

Grönytefaktor, GYF är ett system för att beräkna den gröna ytan i nyproduktion. Det är ett nationellt system, men där varje kommun beslutar poängkraven utifrån förutsättningarna i kommunen.

Grönytefaktorn utgår ifrån att gröna ytor är bra för en god boendemiljö, är gynnsam för den biologiska mångfalden, sänker temperaturen i stadsmiljön och hjälper till att ta hand om vatten vid skyfall.

 

Gröna gårdar utgör landningsplatser för bina.pngGröna gårdar utgör landningsplatser för bina och ett konkret exempel är att insekterna från t ex allén på Ringvägen på Södermalm, kan landa på två av Einar Mattssons gårdar på sin väg till Vita bergsparken, säger Marika Rissle.

Fråga oss