Nyheter / 2022 / Philippa Doolke blir ny utvecklingschef hos Einar Mattsson
2022-08-16

Philippa Doolke blir ny utvecklingschef hos Einar Mattsson

Den 11 oktober välkomnar Einar Mattsson Projekt AB och Einar Mattsson Byggnads AB Philippa Doolke, som verksamhetsutvecklingschef. Philippa kommer närmast från JM Entreprenad där hon arbetat med verksamhetsutveckling sedan 2015. Philippa tillträder sin tjänst den 11 oktober och kommer att ingå i bolagens gemensamma ledningsgrupp.

Philippa Doolke_Einar Mattsson.jpgPhilippa Doolke, ny utvecklingschef på Einar Mattsson Byggnads AB och Einar Mattsson Projekt AB.

– Vårt byggbolag och projektbolag har båda satt höga miljö- och klimatmål, höga mål för produktiviteten och produkten. Allt detta behöver integreras i vardagens arbete så att vårt bidrag till stadsmiljön, de boende och vår omvärld blir mer hållbart. Philippas kommer att i sin roll som utvecklingschef särskilt att fokusera på att öka takten i det arbetet, säger Peter Svensson, VD för Einar Mattsson Byggnads AB och Einar Mattsson Projekt AB.

–  Det som lockade mig mest till tjänsten var att koncernen Einar Mattsson har rådighet över fastighetens hela livscykel vilket innebär nya och spännande möjligheter. Jag ser fram emot att tillämpa mina tidigare erfarenheter för att bidra till den fortsatta utvecklingen av Einar Mattsons verksamhet, säger Philippa Doolke, tillträdande verksamhetsutvecklingschef för Einar Mattsson Byggnads AB och Einar Mattsson Projekt AB.

Om Philippa Doolke

Philippa är utbildad miljövetare med examen från Sveriges Lantbruksuniversitet. Hon har sedan dess bland annat arbetat med att driva utveckling av processer och ledningssystem, internrevisioner, kontinuerlig hållbarhetsrapportering och energieffektivisering.

Fråga oss