Nyheter / 2022 / Konstfacksstudent har gestaltat utvecklingen av Stora Sköndal
2022-03-30

Konstfacksstudent har gestaltat utvecklingen av Stora Sköndal

Stora Sköndal i södra Stockholm är under utveckling och fram till 2035 ska den befintliga stadsdelen kompletteras med 4 400 nya bostäder. I Einar Mattssons nybyggda kvarter Skulpturparken gestaltar Leonie Dahlströms konstverk “Formsteg–Framsteg” den pågående förändringen.

SkulpturparkenFormstegFramsteg2.jpgLeonie Dahlströms Formsteg-Framsteg som gestaltar Stora Sköndal i förändring vann gestaltningstävlingen för Einar Mattssons nybyggda kvarter Skulpturparken.

Kvarteret Skulpturparken i närheten av Sköndals Centrum var ett av de första som byggdes i det nya området. Mellan de båda huskropparna som inrymmer totalt 83 lägenheter sticker trappsteg i sten upp ur gräsmattan. Trappan är ett konstverk av Leonie Dahlström - vinnare av Einar Mattssons gestaltningstävling.

–  Vi vill att konsten ska vara unik för varje projekt och i samklang med det som byggs. För att skapa engagemang samarbetar vi gärna med konstskolor och i Sköndal utlyste vi en tävling i samarbete med studenter på Konstfack, berättar Sara Albrecht, projektutvecklingschef på Einar Mattsson.

Ett steg

Juryn föll för Leonies verk med motiveringen att konstverket Formsteg-Framsteg har en konceptuellt stark koppling till livets olika skeden och knyter an till sin omgivning. Trappan är en symbol för livets olika steg och faser, att komma uppåt och framåt. Trappstegen har precis som platsen tagit ett steg i en ny riktning. På så sätt gestaltar konstverket ett Stora Sköndal som är i förändring precis som människorna som flyttar in i husen som byggs här.

När Einar Mattsson utvecklar nya bostäder och boendemiljöer är strävan att konsten ska bidra till att skapa mötesplatser i stadsmiljön, både för dem som bor i husen och för dem som rör sig i området.

- Vi har en lång tradition av att arbeta med konstnärlig utsmyckning i fastigheterna som sträcker sig tillbaka till 50-talet. Konsten ska vara en mötesplats och ett samtalsämne och bidrar till fastighetens identitet. Det får gärna fylla en funktion och vara klättringsbart för barn. Det är också viktigt att konstverket placeras så att det blir tillgängligt för alla, berättar Sara Albrecht.

Om du vill se konstverket Formsteg-Framsteg är det placerat mellan husen strax utanför cykelverkstan i kvarteret Skulpturparken i Stora Sköndal i södra Stockholm.

Skulpturparken_innergard.jpgKonsten ska vara tillgänglig och placeras så att den förstärker mötesplatser inom fastigheten.

SkulpturparkenFormstegFramsteg3.jpg

Bakgrund
  • Tävlingen genomfördes 2019 för studenter på Konstfack. En jury bestående av Anders Ränk, delägare Einar Mattsson, Rickard Burman, projektutvecklare Einar Mattsson Projekt, och Maja Claesson, arkitekt från Varg Arkitekter, utsåg vinnaren med motiveringen: ”Konstverket Formsteg-Framsteg har en konceptuellt stark koppling till livets olika skeden och knyter väldigt väl an till sin omgivning. Trappstegen öppnar upp för intryck och tolkningar och juryn är överens om att detta konstverk kommer bli ett fantastiskt inslag i Skulpturparken. Att verket också är anpassningsbart och tillgängligt gör det till en vinnare.”
  • Einar Mattsson har hittills byggt 83 stycken bostadsrätter i Sköndal. Skulpturparken består av två huskroppar i fyra till fem våningar och en med sex våningar längs med Thorstens Levenstams väg från korsningen mot Sköndalsvägen. I Sköndal pågår en spännande utveckling med 4 400 nya bostäder och 1 500 nya arbetsplatser.
Fråga oss