Nyheter / 2022 / Kan digitalisering ge grönare gårdar?
2022-09-20

Kan digitalisering ge grönare gårdar?

Digitalisering underlättar för en hållbar skötsel av utemiljön. Det menar Johanna Karlsson som precis har kartlagt alla gårdar och gröna ytor i Einar Mattssons 100 fastigheter.

—  ​​​​​​​Vi har nu ritat upp alla gårdarnas ytor digitalt med en förhoppning att få till en effektivare och mer hållbar skötsel av utemiljön. Digitaliseringen ökar vår gemensamma kunskap om gårdarna och underlättar vår planering för att göra gårdarna ännu grönare och mer hållbara, säger Johanna Karlsson som är chef förutemiljögruppen.

Johanna Karlsson IMG_8596.jpg

Tillsammans med kollegorna ansvarar Johanna Karlsson för skötseln och utvecklingen av utemiljön i alla de fastigheter som Einar Mattsson fastighetsförvaltning förvaltar åt koncernen och åt andra fastighetsägare.

—  ​​​​​​​Vår avdelning har stor kunskap och vi har ambitioner om att bidra till att fastighetsägare får en hållbar utemiljö. Att ha rätt underlag är viktigt för våra hållbarhetsambitioner om effektiv bevattning, klimatanpassningar och ökad grönyta. Jag tror att vi med den här digitaliseringen ligger långt fram i förhållande till många andra i branschen, säger Johanna Karlsson.

De digitala kartorna visar vilka ytor som behöver klippas, hur många meter häck som ska beskäras, vilka gårdar som har trätrall som ska oljas och vilka hårda ytor som ska ha snöskottning när det blir vinter. Kartorna underlättar även för en korrekt prisbild vid upphandling av samarbetspartners.

—  ​​​​​​​I verktyget kan vi även lägga in när vi har nyplanteringar som behöver en intensivare skötsel under några år, så att vi lägger resurserna på rätt ställe. Det underlättar också när vi har nyanställda som enkelt kan få den information de behöver om gårdarna, berättar Johanna.

Verktyg som stödjer beräkning av ökad grönska

I förlängningen är all data också ett verktyg när fastighetsägaren har ambitioner om att göra gårdarna mer hållbara enligt grönytefaktor - ett poängsystem för gröna ytor som används i nyproduktion i kommunerna. Planeringen underlättas och det går att följa hur poängen i grönytefaktor ökar med genomförda åtgärder även i befintliga utemiljöer.

—  ​​​​​​​Vi har alltid som mål att göra gårdarna grönare. Det är viktigt för att vi ska gynna den biologiska mångfalden, och för att grönskan ger svalka heta sommardagar och tar hand om vatten vid skyfall. Genom att vi nu har alla ytor digitaliserade kan vi enkelt beräkna grönytefaktor och se hur den ökar med våra åtgärder, säger Johanna Karlsson.

Fråga oss