Nyheter / 2022 / Fortsatt arbete med Hovings Malmgård och kv Sommaren 10
2022-07-07

Fortsatt arbete med Hovings Malmgård och kv Sommaren 10

Einar Mattssons ambition är att för Judiska Hemmets räkning tillföra vård- och trygghetsboenden för äldre i kvarteret Sommaren 10. Platsens kvaliteter gör den lämplig för ett trivsamt boende med en verksamhet som kan ta hand om malmgården. Nyproduktionen är också en förutsättning för finansieringen av en varsam renovering och upprustning av Hovings Malmgård som är tänkt att spela huvudrollen i området. Gestaltningen av de nya byggnaderna kommer att anpassas till Hovings Malmgård. VI vill också iordningställa parkytorna som fler stockholmare och besökare kan glädjas åt.

Grundförstärkning och dialog

Den grundförstärkning som vi aviserat om tidigare är nu klar. Det var ett omfattande arbete. Nu behöver huset vila i två år innan vi kan påbörja en varsam renovering av utsidan. Allt arbete görs tillsammans med antikvarier och självklart med våra arkitekter.  

Samtidigt pågår detaljplaneprocessen. Den 20 december fattade Stadsbyggnadsnämnden beslut om ett så kallat start-PM för att påbörja arbetet med en ändring av detaljplanen för platsen som tar cirka 2 år.  

Ett förarbete har gjorts gällande både krav på volym och utformning av vårdboendet där vi utgått från Malmgården som nav.  Nu när detaljplanearbetet är i gång bearbetas ett antal viktiga frågeställningar i nära dialog och samarbete med Stockholms stad och Judiska Hemmet.  

Det är viktigt att utredningarna även i fortsättningen görs med respekt för de framtida boendes behov av trivsamma och säkra boenden och Judiska hemmets behov av ändamålsenliga, moderna lokaler. 

Under tiden framöver kommer vi bland annat att förfina utformning av de nya byggnaderna, ytterligare utveckla tankarna kring siktlinjer , hur vi hanterar  gröna stråk och restaureringen av Malmgården. I samband det tillkommer också planering kring hur vi bäst skyddar den gamla eken, utvecklar delar av trädgården med fruktträd och utformar parkmarken för stockholmare och boende att ta del av. 

Allt i hopp om att göra detta till en levande plats där en varsamt renoverad Hovings Malmgård spelar huvudrollen

Fråga oss