Nyheter / 2022 / Fastighetschef Martin Fors: ”Viktigast av allt är att inte rulla svåra frågor framåt”
2022-06-21

Fastighetschef Martin Fors: ”Viktigast av allt är att inte rulla svåra frågor framåt”

I nästan två år har vi brottats med en pandemi. Nu utmanas vi av klimatförändringarna. Samtidigt har många människor fått en ny syn på sitt boende när distansarbetet blivit det nya normala. Vad tänker koncernens fastighetschef om åren vi har framför oss? Möt Martin Fors.

Martin Fors fastighetschef Einar Mattsson.jpg"Det kommer behövas uthållighet i klass med Nils van der Poel" Foto: John Sandlund

– Jag är rätt säker på att de beteendeförändringar som vi gjort kommer att fortsätta prägla oss. Exempelvis har distansarbete i olika former kommit för att stanna, reflekterar Martin Fors, fastighetschef och ansvarig för Einar Mattssonsfärens fastighetsbestånd.

– Som fastighetsägare såg vi tidigt tendenser till ökad efterfrågan på större lägenheter och på boende i ytterstadsområden. Tendensen har förstärkts och allt talar för att behovet av bostäder med plats för både trivsel och hemarbete växer. För många har livspusslet blivit betydligt enklare.

För ett år sedan spekulerade jag om vi är på väg mot framtidsvisionen om 15-minutersstaden, där allt vi behöver i vardagen finns inom 15 minuters cykelavstånd från hemmet. Nu är visionen på väg att bli verklighet, konstaterar Martin.

Pandemin katalysator för nya och bättre arbetssätt

– 2021 förhöll vi oss till läget och hanterade alla grundläggande hyresgästbehov på ett bra sätt. Vissa nya delar som vi införde på grund av pandemin, som avtalssignering och tidsbokningar på distans, mötte stor uppskattning. Faktum är att pandemin har fungerat som en katalysator för nya och i flera fall bättre arbetssätt.

Lär av e-handelns kundupplevelse-mätningar

– Vår årliga hyresgästundersökning visade på ett marginellt lägre betyg än föregående år, då vi slog rekord. Men det är ändå riktigt bra - vårt näst bästa resultat sedan 2014. En gissning är att hyresgästupplevelsen påverkas när människor hänvisas till att vistas mycket mer i och omkring sina bostäder. En dröm vore att mäta kundupplevelsen i våra fastigheter kontinuerligt och inte bara en gång om året. Där har vi mycket att lära av exempelvis e-handeln, tillägger Martin.

Flera framtidsprojekt samtidigt

– Långsiktighet och kvalitet är grundpelare för Einar Mattsson. Det gäller såväl i genomgripande ROT-projekt som i andra typer av renoveringar, små som stora. I två av våra yttre områden, Hjulsta och kvarteret Åvinge, gick utemiljögruppen i mål med jättefina gårdsprojekt som uppskattas stort av hyresgästerna. Ännu ett steg för trivsel, trygghet och tillgänglighet i våra områden.

Minskad energianvändning och hållbar avfallshantering viktiga delar av koncernens klimatarbete

– 2021 startades en systematisk genomgång av alla tvättstugor, 132 stycken. Bland annat har vi bytt ut alla maskiner som nått sin tekniska livslängd. Både hyresgästen och förvaltningen gynnas av driftsäkra moderna maskiner med låg energiförbrukning. Under 2021 startade vi också ett projekt gällande avfallshanteringen i fastigheterna. Här kommer vi behöva arbeta fokuserat för att få våra hyresgäster involverade och motiverade att via källsorteringen göra sin del för klimatet. Nyckeln till framgång är samarbete.

Uthålligt arbete för en hållbar framtid

– Einar Mattsson-koncernens hållbarhetsstrategi har det långsiktiga klimatmålet att nå netto noll utsläpp till 2045. Det blir inte lätt att nå målen, men vi måste, försäkrar Martin Fors. Viktigast av allt är att inte rulla svåra frågor framåt, vi får inte sitta still. Återigen – framtiden är redan här och vår bransch har ett tydligt samhällsansvar.

– För mig som fastighetschef måste varje beslut om exempelvis underhåll fattas med klimatpåverkan i åtanke. Det kommer att bli målkonflikter längs vägen och därför är det tryggt med tydlig strategi som visar vägen. Alla lösningar som behövs för att nå målen finns inte idag men å andra sidan är innovationstakten i samhället ofattbart hög.

– Samtidigt kommer långsiktighet alltid att vara vårt ledord. Vi ska kunna ha ett 100-årigt perspektiv på våra fastigheter och det förutsätter att vi har en ekonomisk avkastning så att vi kan upprätthålla fastighetens funktion och se till att människor trivs. Parallellt behöver vi möta hyresgästernas föränderliga behov och nya lagkrav. De som är bäst på att anpassa sig och samarbeta kommer att klara utmaningarna. Men det kommer att behövas uthållighet i klass med Nils van der Poel, avslutar Martin Fors med ett brett leende

Fråga oss