Nyheter / 2022 / Fastighetsägare rekommenderar gärna Einar Mattsson Fastighetsförvaltning
2022-09-26

Fastighetsägare rekommenderar gärna Einar Mattsson Fastighetsförvaltning

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning förvaltar i dagsläget drygt 14 000 lägenheter åt olika fastighetsägare i Stockholm. Den senaste NKI-undersökningen visar på nöjda kunder och bekräftar att fastighetsägarna efterfrågar Einar Mattssons kompetens för en hållbar förvaltning.

Magnus Molin VD einar mattsson förvaltnings ab.jpgMagnus Molin, VD Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

Undersökningen visar att hyresrättsägarna som besvarat enkäten är mycket benägna att rekommendera Einar Mattsson som förvaltare av fastigheter. Fastighetsägarna är särskilt nöjda med bolagets kompetens och affärsmässighet samt kommunikation och samarbete.

– Det är den kompetens och framåtanda som våra medarbetare besitter som bygger våra långsiktiga affärsrelationer. Vi kommer fortsätta att utvecklas tillsammans med våra kunder för att minska energianvändningen, sänka driftnettot och höja fastighetsvärdet, säger Magnus Molin, vd för Einar Mattsson fastighetsförvaltning.

För de hyresrättsägare som deltog i undersökningen nådde NöjdKundIndex (NKI) upp till 81 på en hundragradig skala. NetPromotorScore* (NPS) var +64% på en skala från -100 till +100. Det kan jämföras med ett värde på 10–15% för ett genomsnittsföretag, i alla branscher inräknat.

Kunderna är över lag nöjda med utbudet av Einar Mattssons tjänster och framhåller energiåtgärder och energieffektivisering som de viktigaste hållbarhetstjänsterna.

– Hållbarhetsfrågor och särskilt energifrågorna är nu bland de hetaste frågorna för fastighetsägare. Vi har stärkt vår kompetens inom energiområdet de senaste åren och utökat våra grupper med fler energispecialister och drifttekniker. Vi vill kunna möta kundernas efterfrågan på en hållbar förvaltning och hjälpa till att göra hela fastighetsaffären både miljömässigt och ekonomiskt hållbar, säger Magnus Molin.

Den årliga mätningen utfördes av Origo group bland Einar Mattssons förvaltningskunder under våren 2022.

*NetPromotorScore mäter kundernas rekommendationsbenägenhet.

Fråga oss