Nyheter / 2022 / Eva Fornåås konst bidrar till lugn och lek i Norra Djurgårdsstaden
2022-03-16

Eva Fornåås konst bidrar till lugn och lek i Norra Djurgårdsstaden

I Einar Mattssons fastighet Koppången i Norra Djurgårdsstaden bidrar ett Eva Fornåås konstverk ”Labrador och gärdsmyg” till en vilsam atmosfär på innergården. Skulpturen skildrar mötet mellan de båda djuren och är både klättervänlig och snygg.

Einar Mattsson bygger både nya hyresrätter och bostadsrätter i Stockholm. Förutom att bostäderna ska vara funktionella och hållbara vill bolaget utforma de allmänna ytorna för att bidra till trivsel och social samvaro.

— När vi bygger nya bostäder ingår det alltid konstnärlig utsmyckning i projektet. Vi vill att den ska vara anpassad till platsen och att den fyller en funktion utöver det rent estetiska. Vårt mål är att de som bor i området ska uppskatta konsten i sin vardag, berättar Sara Albrecht, projektutvecklingschef.

KvKoppangen_konst.jpgKv Koppången ligger på Bobergsgatan i Norra Djurgårdsstaden som är ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden. Här har Einar Mattsson uppfört 130 hyresrätter i fyra sammanhängande huskroppar.

Ett stilla möte

I Norra Djurgårdsstaden där gatorna är döpta efter hundraser skildrar ett konstverk på innergården i kvarter Koppången mötet mellan en labrador och en gärdssmyg.

Konstverket är skapat av Eva Fornåå som nästan uteslutande arbetar med djur i sin gestaltning. Djuren är klasslösa enligt Eva och vi människor värderar dem utifrån vad djuret uttrycker snarare än utifrån sociala koder, ras eller etnicitet, en mångfald mellan varelser.

Koppangen_labrador_gardsmyg.jpgMötet mellan labrador och gärsmyg skildras på en bänk på innergården i Kv Koppången. Konstverket bidrar till en rofylld atmosfär och inbjuder till fantasifull lek.

— Jag tycker konstverket fyller sin funktion på ett fint sätt på Koppångens gård som är utformad för social samvaro i kontrast mot stadsmiljön utanför. Labradoren ger uttryck för vila och trygghet. Jag tycker också att den uppmuntrar barn till fantasi och lek, säger Sara Albrecht.

Om du vill titta närmare på konstverket beger du dig till Bobergsgatan 85-95 i Norra Djurgårdsstaden.

SaraA.jpgSara Albrecht, projektutvecklingschef

Fakta

Eva Fornåå har skapat konstverket ”Labrador och gärdsmyg” till Einar Mattssons kv Koppången. Eva Fornåå arbetar uteslutande med offentlig konst i olika tekniker och material. Hon vill gärna arbeta tillsammans med landskapsarkitekten för att konsten ska vara en naturlig del av det offentliga rummets helhet.

Labradoren kommer troligen från Kanada, och är känd för att vara social, glad, snäll och spontan i kontakten med andra hundar och människor.

Gärdsmygen är en liten livlig rostbrun fågel med kort upprättstående stjärt, tunn näbb och en ljus trimma över ögat.

Fråga oss