Nyheter / 2022 / En förutsättning för renovering av Hovings malmgård och levande stadsmiljö
2022-09-25

En förutsättning för renovering av Hovings malmgård och levande stadsmiljö

Einar Mattssons ambition är att för Judiska Hemmets räkning tillföra vård- och omsorgsboenden för äldre i kvarteret Sommaren 10, något som Stockholm efterfrågar. Platsens kvaliteter gör den lämplig för ett trivsamt boende med en långsiktig verksamhet som tar hand om malmgården och ger den liv. Det är också en förutsättning för finansieringen av en varsam renovering och upprustning av Hovings Malmgård. Gestaltningen av de nya byggnaderna kommer att anpassas till Hovings Malmgård som spelar huvudrollen. Vi vill också iordningställa levande parkytorna som fler stockholmare och besökare kan glädjas åt.

Fabriken från Danvikstull.jpg
Fabriken från Danvikstull 1937, Wikipedia.

Grundförstärkt malmgård som vilar 

Hovings Malmgård är nu grundförstärkt. Det var ett omfattande arbete. Nu behöver huset vila i två år innan vi kan påbörja en varsam renovering av utsidan somutförs i samråd med antikvarier och självklart med våra arkitekter.   

Industribetonad plats med många årsringar  

Hovings Malmgård står på en plats som skiftat med stadens årsringar. När Hovings malmgård uppfördes 1780 fungerade den både som bostad och färgeri, senare en del av Liljeholmens stearinfabrik. Malmgården har historiskt varit en del av ett större kluster av byggnader. Området och husens aktiviteter - funktioner har skett nära hopkopplat med Malmgård under århundraden.   

I mitten av 1900-talet utgörs området, efter Hammarby sjös sänkning, av hamn- och industribyggnader. Stearinfabrikens hus hopas runt gården. Senare dominerar kranar och lagerbyggnader – fryshus, buss- och spårvagnshall i stadsbilden. I 1900-talets senare hälft förändrats området ytterligare. Stora kontor och industrikomplex byggs och i ett senare skede byggs alla kvarvarande ytor ut till bostäder, en ny stad har kommit till.  Malmgårdens alla kringbyggnader rivs och malmgården byggs av staden om till kontor, parkering och en ny park tillskapas på sjösidan.   

För den som är nyfiken på områdets många årsringar rekommenderar vi Hans Björkmans bokserie ”Kring Hammarby sjö”.  

Processen framgent 

Under tiden då malmgården vilar pågår detaljplaneprocessen som normalt tar cirka 2 år. Processen är tillför att vända och vrida på viktiga frågeställningar. Just nu finns inga definitiva planer utan bara diskussionsunderlag.  

Ett förarbete har gjorts gällande både krav på volym och utformning av vårdboendet där vi utgått från Malmgården som nav.  Nu när detaljplanearbetet är i gång bearbetas ett antal viktiga frågeställningar i nära dialog och samarbete med Stockholms stad och Judiska Hemmet samt sakkunniga konsulter. Som sagt, är det underlag för kommande samtal.  

Det vi nu gör är att vi bland annat förfinar utformning av de nya byggnaderna i samspel med malmgården, utvecklar tankarna kring siktlinjer, hur vi hanterar gröna stråk och restaureringen av malmgården. I samband sker också planering kring hur vi bäst skyddar den gamla eken, utvecklar delar av trädgården med fruktträd och utformar parkmarken för stockholmare och boende att ta del av för avkoppling eller lek.  

Allt i hopp om att göra detta till en levande plats där en varsamt renoverad Hovings Malmgård spelar huvudrollen.   

Verksamhetens behov centrala 

Det är viktigt att utredningarna och samtalen görs med respekt för de framtida boendes behov av trivsamma och säkra boenden och Judiska hemmets behov av ändamålsenliga, moderna lokaler. De äldre som får plats på detta vård- och omsorgsboendet ska vara säkra och sigkänna trygga.  

Judiska Hemmet önskar att det nya vård- och omsorgsboende dimensioneras för upp till 90 boende uppdelat på 4-5 avdelningar. Hemmet skall då präglas av det senaste inom teknik- och vårdarbete. Utöver det hoppas Judiska Hemmet att vi kan komplettera med cirka 30 trygghetsboenden för de som inte har samma omsorgsbehov men planerar för framtiden eller vill bo nära en anhörig.  

Här finns också förhoppningar om att kunna inrymma föreningar, en förskola samt bereda plats för ett café eller restaurang som är öppen för alla. Men det är som sagt en del i det fortsatta samtalet.

Fråga oss