Nyheter / 2022 / Einar Mattssons trygghetsarbete – en ren självklarhet
2022-05-25

Einar Mattssons trygghetsarbete – en ren självklarhet

Att våra hyresgäster känner sig trygga är en förutsättning för att de ska uppleva att deras bostadsområde är attraktivt. Så var någonstans börjar man trygghetsresan? Martin Fors, fastighetschef på Einar Mattsson, menar att arbetet i grunden måste bygga på ordning och reda.

trygghet i boendet illustr.jpg

I en tid av oro blir hemmet extra viktigt för oss. Där ska vi kunna koppla av, ladda batterierna och gärna njuta av livet. Var börjar Einar Mattsson trygghetsresan som fastighetsägare om oron växer?

– Samhällsutvecklingen har förstås aktualiserat trygghetsfrågorna. Men det förändrar egentligen inte vårt synsätt, trygghet är i sig ingen ny fråga för oss som alltid jobbat med detta. En bra fastighetsägare beaktar alltid trygghetsfaktorn i allt som behövs för att en fastighet ska fungera. Dörrar ska gå att stänga. Det som är trasigt ska lagas. Utemiljön ska vara inbjudande. Barnens lekplatser ska vara trygga. Gångar ska sandas på vintern. Brunnslock ska vara stängda. Och så vidare. Vi vet att ordning och reda, att miljön är hel och ren, är grundläggande för våra hyresgästers trygghet. Ovanpå det finns det andra saker som också är viktiga men grunden är alltid densamma, det ska vara helt och rent, menar Martin Fors, fastighetschef för Einar Mattssons fastighetsbestånd.

Det ska vara trevligt att gå till tvättstugan

– För mig bygger trygghet på två saker – tillgänglighet och trivsel. Tillgänglighet kan handla om att det ska vara lätt att använda tvättstugan, smidigt att gå till sitt förråd, enkelt att komma ut och vistas i utemiljön. Trivseln kommer ur ordning och reda, att tvättmaskinen fungerar som förväntat, att belysningen i källaren inte slocknar när du är där, att det är målat, snyggt och städat, och sist men inte minst – att din hyresvärd finns nära och att du känner dina grannar.

I Hjulsta arbetar Einar Mattsson systematiskt med trygghetsfrågorna tillsammans med en tredje part som utför trygghetsbesiktningar.

– Protokollet hjälper fastighetsägare, polis och försäkringsbolag att identifiera vad som kan förbättras i trygghetsfrämjande syfte. Det vi lär oss bygger vi vartefter in i vår löpande förvaltning, förklarar Martin.

Dialog stärker grannsamverkan

Av många anledningar är olovlig andrahandsuthyrning ett problem i bostadsområden – det är en utmaning för fastighetsägaren, för de som saknar kontrakt och för samhället i stort.

– Problemet växer när människor inte känner, eller känner igen, sina grannar. Vi försöker därför främja dialogen mellan hyresgästerna i husen, vi vill uppmuntra till att grannsämjan stärks. Förhoppningen är att de boende vill göra sin del och fråga ”vem är du?” när de möter någon okänd i trappuppgången, eller att de gör oss uppmärksamma på om ordningsregler inte följs. Det här är förstås en långsiktig process men vi arbetar uthålligt och märker att det ger resultat. Som fastighetsägare kan du ta ansvar till en viss gräns, men för att nå ända fram behöver hyresgästerna också bidra, säger Martin.

– Överlag är samverkan en framgångsfaktor i trygghetsarbetet. Trygghetsbesiktningarna till exempel bygger på organiserad samverkan och är en del i att vi sedan 2014 sett glädjande förbättringar av den upplevda tryggheten i Hjulsta när vi gör våra årliga hyresgästundersökningar.

Inbjudande och upplysta utemiljöer

Einar Mattssons utemiljögrupp har under året varit framgångsrika i arbetet med att uppdatera gårdar i både innerstaden och i yttre områden som exempelvis kvarteret Åvinge i Tensta. Därtill pågår ett belysningsprojekt i Hjulsta där antalet ljuskällor i loftgångar, i entréer och längs gångvägar ska fördubblas de närmaste åren med modern energisnål LED-teknik.

– Det vi investerar i, ett ljusare och tryggare Hjulsta, kommer att definiera hur området upplevs under de närmaste 30 åren. Einar Mattsson är en långsiktig och affärsdriven förvaltare. Det gör att vi har genomförandekraften och uthålligheten som krävs för att kontinuerligt utveckla trivsel och tillgänglighet i våra bostadsområden, avslutar Martin Fors.

Fråga oss