Nyheter / 2022 / Einar Mattssons klimatmål och färdplan för halverat avtryck i nyproduktion
2022-06-16

Einar Mattssons klimatmål och färdplan för halverat avtryck i nyproduktion

Einar Mattssonkoncernen har ett övergripande mål om halverade klimatutsläpp till 2030 En mycket viktig pusselbit i det arbetet är att halvera klimatavtrycket som vår nyproduktion står för. Därför har Einar Mattsson Projekt AB formulerat delmål och en färdplan för att nå ända fram. Projektutvecklingschef Sara Albrecht har varit drivande i arbetet och haft gott stöd av ett flertal medarbetare särskilt projektutvecklare Alexandra Buttazzoni samt VD Peter Svensson och hållbarhetsutvecklingschefen Johanna Wikander.

Nyproduktion einar mattsson.jpg

– Vi har satt ambitiösa, utmanande men enligt oss nåbara mål. Att vi är i början av resan innebär att vi säkert får justera delmålen på vägen. Det här är också en resa som vi gör med hela branschen genom att dela kunskap och idéer som vässar alla aktörer, säger Peter Svensson VD för Einar Mattsson Projekt AB.

Färdplan för nyproduktion

Även om resan är lång så behöver vi agera nu och har tagit fram en konkret färdplan för Einar Mattssons projektportfölj.  Till en början ska vi ta ett större kliv med en reduktion om ca 20% från vårt utgångsläge. Sedan ska vi årligen stadigt minskaklimatavtrycket. Målen är formulerade utifrån kända metoder och materialval för att vara realistiska. När metoder och material utvecklas kommer vi kunna justera målen.   

 – Delmålen och färdplanen är viktiga för att visa på en riktning för alla. Färdplanen betyder bland annat att vi kommer att utvärdera måluppfyllelsen projekt för projekt. För att kunna göra det kommer alla vi som oss som arbetar i projekten dagligdags att följa alla delmoment löpande, säger Sara Albrecht, projektutvecklingschef på Einar Mattsson Projekt AB.  

–  På Einar Mattsson jobbar vi långsiktigt i allt vi gör men vi är också ödmjuka inför allt som kommer att hända på vägen. Därför tar våradelmålförst sikte på 2030. Efter 2030 fortsätter vår resa mot det långsiktiga målet att nå netto- noll klimatutsläpp 2045. Med det engagemang och den kompetens vi har inom koncernen och gemensamt i branschen kommer vi nå ända fram, avslutar Johanna Wikander, Einar Mattsson hållbarhetsutvecklingschef.

Fråga oss