Nyheter / 2022 / Einar Mattssons klimatmål godkända av Scienced Based Targets initiative
2022-08-31

Einar Mattssons klimatmål godkända av Scienced Based Targets initiative

I framtagandet av klimatmål tog Einar Mattsson sin utgångspunkt i vilken takt vetenskapen bedömer att utsläppsminskningarna behöver ske för att möta målet om max 1,5 graders uppvärmning globalt. Einar Mattsson har redovisat sina beräkningar och mål för SBTi i Scope 1 och 2 och har nu fått dem verifierade.

Johanna Wikander  Einar Mattsson.jpg

Johanna Wikander, Einar Mattssons Hållbarhetsutvecklingschef. Foto: Erika Norell

– SBTi: s godkännande av våra klimatmål i Scope 1 och 2 är ett kvitto på att Einar Mattsson har relevanta klimatmål som vi mäter och följer upp på ett transparent och kvalitativt sätt ,säger Johanna Wikander, Einar Mattssons Hållbarhetsutvecklingschef. 

 SciencedBased Targets initiative (SBTi), https://sciencebasedtargets.org/ är ett initiativ som drivs av internationella expertorganisationer. SBTihar bland annat tagit fram metoder och standarder för att möjliggöra för företag att utarbeta mål som är i linje med vetenskapen och 1,5 graders målet i Parisavtalet.  

–  Einar Mattssons klimatmål innebär att vi med år 2020 som basår ska halvera våra klimatutsläpp inom Scope 1 och 2 till 2030. Då ska vi också ha halverat våra utsläpp inom prioriterade kategorier i Scope 3.Det här är vad vi behöver göra för att vara en relevant del av den omställning vår stad och samhälle behöver göra, fortsätter Johanna Wikander.  

Scope 1 och 2 tar fasta på Einar Mattssons användning av tex drivmedel, värme och el. Den främsta prioriteringen inom Scope 3 är ny-och ombyggnation av bostäder. De övergripande målsättningarna är nedbrutna till specifika mål och åtgärder i olika delar av våra verksamheter inom förvaltning och byggnation.   

 – Nästa steg är att vidareutveckla vårt arbete med Scope 3 med sikte på att få även dessa mål verifierade av SBTi. Det är ett arbete som pågår i detta nu.Under tiden så fortsätter vårt praktiska arbete att minska klimatrelaterade utsläppsom en av de mest prioriterade frågorna av hållbarhetsarbetet, avslutar Johanna Wikander.  

Fråga oss