Nyheter / 2022 / Einar Mattssons hyresgäster sorterar och bidrar till minskad klimatpåverkan
2022-11-22

Einar Mattssons hyresgäster sorterar och bidrar till minskad klimatpåverkan

Under 2022 har Einar Mattsson genomfört en rad förändringar för att få en effektiv och hållbar hantering av hyresgästernas avfall. ”Vårt och fastighetschefens mål är att minska det osorterade avfallet till förmån för återvinning av förpackningar och matavfall. Förändringarna har gett positivt resultat”, berättar Ludvig Striem, gruppchef på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning.

Einar Mattssons hyresgäster sopsorterar.jpg

Tack vare en rad förbättringar i avfallshanteringen har Einar Mattssons hyresgäster minskat mängderna osorterat avfall som går till förbränning. Vid en jämförelse under perioden 2021-11-01 till 2022-09-30 har det osorterade hushållsavfallet minskat med 11 procent och osorterade grovavfallet minskat med 16%. Einar Mattssons hyresgäster i södra Stockholm återvinner också varje månad 11.5 ton förpackningar, viket är ett viktigt bidrag till att ta tillvara på resurser.

– Vi är mycket glada för att vi kan se ett tydligt resultat av vår satsning och tacksamma för att hyresgästerna vill bidra till att minska klimatpåverkan genom att göra kloka val i vardagen, säger Ludvig Striem, gruppchef på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning.

Förändringar i hur fastighetens utrymmen används

Förändringar har gjorts successivt under 2022 i Einar Mattssons 100 fastigheter i Stockholm och har inneburit både nya lösningar och kommunikation med hyresgästerna.

–  Det är ont om plats i fastigheterna och för att få till insamling av matavfall behövde vi göra en förändring. Det ledde till att vi har sett över hela avfallshanteringen. Vi har inventerat utrymmen och gjort en ordentlig planering för hur vi bäst får plats med kärl både för matavfall och sortering av förpackningar, berättar Ludvig Striem.

Fastigheterna har begränsat utrymme och för att få plats med sorteringen har de tidigare stora kärlen eller hela rummen för grovavfall tagits i anspråk. I stället finns mindre kärl för grovavfall i kombination med grovavfallsdagar ett par gånger per år. Hyresgästerna uppmanas också till att sälja eller skänka möbler och kläder som kan återanvändas av andra. Det har lett till att material som tidigare eldades upp nu sorteras och materialåtervinns och på så sätt blir en del av ett mer hållbart kretslopp av produkter.

Fastighetsförvaltare Ludvig Striem_Einar Mattsson.jpgFastighetsförvaltare Ludvig Striem

FAKTA

Så här har Einar Mattssons hyresgäster i södra Stockholm bidragit

  • Minskat mängden osorterat grovavfall med 16 procent
  • Minskat mängden osorterat hushållsavfall med 11 procent

Samlat in 11,5 ton förpackningar per månad vilket motsvarar drygt 8 ton CO2e jämfört med att ta fram nytt material (plast, metall och papper).

Fråga oss