Nyheter / 2022 / Einar Mattssons förvaltningsperspektiv på utemiljöer i nyproduktion
2022-10-26

Einar Mattssons förvaltningsperspektiv på utemiljöer i nyproduktion

Vid Einar Mattssons nyproduktioner är det arkitekter och landskapsarkitekter som ritar och ger förslag på utformningen av utemiljöerna. Även planteringar och byggnation av utemiljön sker inom ramen för projekten. Där är det viktigt att koncernens Utemiljögrupp kommer in och kompletterar med det viktiga förvaltningsperspektivet.

Utemiljö Telefoncentralen einar mattsson.jpgFoto: Åke Gunnarsson /VUE 

– Det är jättebra att arkitekterna tar ansvar för de tekniska aspekterna som till exempel avrinning. Vår roll är att tillföra ett förvaltarperspektiv på växtval och den framtida driften av gårdarna. I det tidiga projektskedet får landskapsarkitekterna alltid ett gestaltningsförslag av oss, och när ritningar finns granskar vi dem och ger våra synpunkter. Är det rätt slags växter på rätt plats? Går det att röja snö effektivt och var kan snön läggas upp? Kommer snöröjarnas maskiner in på gården? Finns det tillräckligt många vattenutkastare med lagom långa avstånd mellan dem? Hur tar vi tillvara regnvatten? Det vi tittar på landar i tid, pengar och arbetsmiljö, men givetvis också i trivsel och hållbarhet. Det handlar, som sagt, om att få helheten att fungera så att vi kan göra ett bra arbete i den långsiktiga förvaltningen, berättar Johanna Karlsson, chef för Utemiljögruppen.

Utemiljögruppen har för att nämna några nyproduktioner i närtid varit inblandade i kvarteret Persikan på Södermalm, Telefoncentralen vid Telefonplan och Elddonet i Täby Park. Telefoncentralen är speciell så till vida att ”gårdarna” utgörs av två takterrasser med milsvid utsikt. Här blir det snart lika grönt som på en vanlig gård, med planteringar och odlingslådor för de boende.

– Jag tycker det är en häftig möjlighet att bygga trädgårdar på taken och på så vis gestalta staden på nya sätt. I grund och botten är det ingen skillnad på att sköta en takterrass jämfört med en vanlig innergård. Däremot blir det lite mer blåst och mindre skugga vilket innebär snabbare avdunstning. Med andra ord behöver vi vattna mer på en takplantering, avslutar Johanna.

 

Läs mer om Utemiljögruppens arbete

Fråga oss