Nyheter / 2022 / Einar Mattsson utvecklar återbruk i renoveringar
2022-02-27

Einar Mattsson utvecklar återbruk i renoveringar

Einar Mattsson har i sin hållbarhetsstrategi som mål att vara del av omställningen till en cirkulär ekonomi. Genom att återbruka material i byggprocessen gör vi ett viktigt bidrag till detta och minskar även Einar Mattssons klimatpåverkan. En del i arbetet för att nå det målet är pilotprojekt för återbruksinventering i bland annat kvarteret Bergsgruvan som Einar Mattsson är i full färd att renovera. Många olika kompetenser har bidragit till arbetet och vi fick chansen att ställa några frågor om arbetet till vår platschef Kenny Hult och projektledaren Mikael Dimadis.

kvarteret Bergsgruvan.jpg

Att återbruka material i renoveringar är något som Einar Mattsson har gjort länge. Det är sunt hållbart ekonomiskt förnuft. Nu handlar det om att succesivt öka andelen material och produkter som återbrukas. Vi frågade projektledaren Mikael Dimadis om de viktigaste lärdomarna från piloten.  

—  Vi har lärt oss mer om arbetssättet och samtidigt som vi fått en mer strukturerad bild av vilka produkter som eventuellt kan återbrukas. Då menar jag saker som kan återbrukas i huset, någon annanstans i vårt bestånd, som vi kan skänka eller sälja vidare till någon annan på marknaden. Vi kommer att se miljö-och klimatvinster med återbruk

Utmaningen består bland annat  i att alla renoveringsprojekt är unika. Husen är byggda olika år, med olika material efter olika standarder och sist men inte minst varierar skicket på husen. Vi frågade Mikael Dimadis hur man måste tänka för att hitta rätt i olika projekt.

— ­Det gäller kort och gott att samla på sig så mycket kunskap som möjligt för att göra kloka val utifrån de tre huvudperspektiven – ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Vi måste navigera rätt i alla målkonlfikter. Inte sällan finns en konflikt mellan återbruk och energifrågorna för att vi behöver riva material för komma åt att göra äldre hus tätare och mer energieffektiva.

—  Enligt Boverket står bygg- och fastighetsbranschen står för drygt 34 % av Sveriges totala energianväning och 20% av växthusgasutsläppen. Det behöver vi i branschen bidra till att minska för vi ska kunna nå våra nationella miljö- och klimamål. Därför har det utöver återbruk varit viktigt att få ner energianvändingen i huset med tex bättre isolering och ett nytt ventilationssystem.

Återbruksinventering i en 110 år gammal fastighet

Mikael berättar att Einar Mattsson genomförde en pilot för återbruksinvestering med hjälp av Återbrukskonsulten Kompanjonen fastigheten Bergsgruvan Större 52. Bergsgruvan som ligger på Maria Prästgårdsgata är vid detta laget 110 år gammal.

—  Att renovera och återbruksinventera en 110 år gammal fastighet är alltid en utmaning men vi haft med personer med många olika kompetenser från projektet, vår förvaltning och inte minst vårt logistikcenter. Ett brett deltagande gör det också lättare att sprida kunskapen till alla delar av koncernen, berättar Mikael.

Återbruksrapporten bekräftar att vi är på rätt väg

Rapporten från inventeringen lyfte fram flera olika produkter som har potential att återbrukas tex. dörrar och glaspartier, trapphusbelysning, gallergrind, samt parkett i många lägenheter. Med potential menas produkter som är i gott skick, som kan användas i andra delar av fastighetsbeståndet eller som det finns en marknad för.

Kenny Hult, vår platschef på Bergsgruvan, har varit högst involverad i projektet säger att han både fått en del saker bekräftade och lärt sig en hel del nytt av processen och rapportens resultat.  

— Glädjande är att vi har identifierat flera av dessa produkter tidigare, redan i projektets program- och projekteringsarbete. Så även om det är en del kvar att göra så är vi på rätt väg i vårt tänk kring återbruk.

— Rapporten gav oss även inspiration att leta upp ännu fler produkter som går att återbruka. Nu ser jag fram emot att få implementera miljöaspekten ännu tidigare i vår produktion, inte minst så att vi kan använda kunskapen redan när vi handlar upp konsulter i början av projekten.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Några exempel på material som återbrukas i Bergsgruvan

  • Fönster och fönsterfoder renoveras och energiglas sätts in.
  • Fönsterbänkar
  • Dörrpartier i entréerna
  • Parkettgolv i lägenheter behålls där det är möjligt och fräschas med slipning
  • Trapphusbelysning, trappa och trappräcken
  • Betongkakan i badrum där det är möjligt
  • Stora delar av de nedbyggda undertaken har bevarats. Endast lokala hål för installationer har gjorts.

 

Fråga oss