Nyheter / 2022 / Einar Mattsson om de förändrade kraven på källsortering
2022-02-08

Einar Mattsson om de förändrade kraven på källsortering

Idag onsdag kl.14:00 på AktivBo:s Benchmark event kan du höra Lisette Fornell och Martijn Roobol tala om Einar Mattssons avfallsstrategi under rubriken ”Förändrad kravbild på källsortering”.

Martijn Roobol_Einar Mattsson.jpgMartijn Roobol, gruppchef hos Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

– Vi kommer berätta om hur vi har arbetat med att ta fram en ny strategi för avfall i Einar Mattssons fastigheter. Det började med att fastighetsägaren ville se över avfallshanteringen i fastigheterna. Sedan blev de nya lagkraven om matavfallsinsamling ett extra lager att ta hänsyn till för den nya strategin, berättar Martijn Roobol, gruppchef på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

– Vi har gjort och kommer att göra förändringar i flera olika steg. Vi har bland annat upphandlat en ny avfallsleverantör, vi inventerar alla soprum och ser över vilka fraktioner vi ska ha, vi gräver ned djupsamlande behållare utomhus där det finns plats för det, tar bort de stora kärlen för osorterat grovavfall och inför matavfallsinsamling. I kombination med alla tekniska lösningar krävs det också att vi arbetar med kommunikation för att motivera boende att bidra till förändringen, säger Lisette Fornell, förvaltare på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB.

Det är kostnadsfritt att delta. Lyssna in på deras och andras presentationer genom att anmäla dig till seminarier på det digitala eventet hos AktivBo.

Fråga oss