Nyheter / 2022 / Einar Mattsson möjliggör för hyresgäster att sortera mera
2022-05-23

Einar Mattsson möjliggör för hyresgäster att sortera mera

Sortering av förpackningar, matavfall och mer återbruk ska möjliggöra en minskning av det osorterade hushållsavfallet från Einar Mattssons fastigheter. Vi gör vad vi kan för att underlätta för hyresgästerna att sortera och därigenom få en klimatsmartare vardag, säger förvaltare Lisette Fornell.

Lisette Fornell sorterar matavfall 2.jpgFörvaltare Lisette Fornell arbetar med att få ner osorterat avfall i Einar Mattssons fastigheter i södra Stockholm.

Varje år slänger var och en av oss som bor i Stockholm cirka 370 kg hushållsavfall. Av denna mängd sorterar vi endast ut cirka 30 procent för materialåtervinning Resterande mängder är osorterat avfall som går till förbränning. Einar Mattsson vill göra det möjligt för hyresgästerna att sortera mera.

 ­–  Einar Mattssons mål är att minska det osorterade avfallet. Därför gör vi nu en satsning på att minska kärlen för grovsopor och på så sätt skapa mer plats för förpackningar och matavfall, säger Lisette Fornell, förvaltare av Einar Mattssons fastigheter i södra Stockholm.

1 januari 2023 blir det obligatoriskt att samla in matavfall från hushållen i Stockholm. Så förändringarna av miljörummen sker i rask takt. De hyresgäster som ännu inte har matavfallsinsamling kommer snart att få möjlighet att sortera ut sina potatisskal och matrester

 ­–  Vi ser att många har efterfrågat en ökad möjlighet att vara klimatsmarta i vardagen genom att sortera mer. Många har längtat efter att sortera ut sitt matavfall och matavfallsinsamlingen har fungerat bättre än väntat. Men förändringar innebär så klart också en del utmaningar, berättar Lisette.

Förändring som kräver ändrat beteende

Historiskt har det funnits stora kärl eller hela rum för grovsopor. Så att minska möjligheten till att slänga te x stora möbler och madrasser till fördel för andra fraktioner är en omställning för både förvaltning och för hyresgästerna. Fastighetstekniker Tommy Hagström är en av dem som rör sig i fastigheterna och som först upptäcker när det inte fungerar som det ska. 

 ­–  Det ser lite olika ut. I vissa fastigheter fungerar det mycket bra, medan det i vissa miljörum händer att vi behöver hantera möbler och annat som hyresgästerna ställer in, berättar Tommy.

­ ­–  För större grovavfall hänvisar vi till våra grovavfallsdagar och till att lämna på någon av stadens återvinningscentraler. Vi uppmuntrar också till mer återbruk. Mycket av det som slängs skulle kunna skänkas eller säljas till någon annan som kan använda det. Det är bra både för plånboken och klimatet, säger Lisette.

Fråga oss