Nyheter / 2022 / Einar Mattsson: Markanvisning för bostäder och LSS-boende i Bredäng
2022-06-26

Einar Mattsson: Markanvisning för bostäder och LSS-boende i Bredäng

Exploateringsnämnden i Stockholms stad har fattat beslut om att ge Einar Mattsson en direktmarkanvisning i del av fastigheterna Sätra 2:1 och Vingårdsmännen 1 om ca 6800 m² ljus BTA. Här ska Einar Mattsson utveckla och bygga ca 75 nya bostadsrätter i ett kvarter. Platsen som är fint belägen mot naturmark och det är nära till både kommunikationer och service i Bredängs centrum. Einar Mattsson lägger särskild vikt vid trygghet och hållbarhet vid utformningen av fastigheten.

Li Cederwall Frizzo affärsutveckling einar mattsson 2.jpg

Li Cederwall Frizzo, Affärsutvecklingschef hos Einar Mattsson Projekt AB.
Foto: Erika Norell

 – I vårt projekt kommer en större andel av lägenheterna utformas som minst 4 rum och kök, lägenhetsstorlekar som det idag råder brist på i området. Sedan kommer vi tillföra en enhet för LSS-bostäder i huset. På gården planerar vi bland annat för ytor som främjar biologisk mångfald med klimatsäkrade växter och lekytor för barnen. Vi kommer att ha ett stort fokus på den sociala hållbarheten i projektet, säger Li Cederwall Frizzo, affärsutvecklingschef, Einar Mattsson Projekt AB

 – Detaljplanen är ute på samråd och vi hoppas kunna komma i gång med byggproduktionen under 2026. Einar Mattsson har en stark genomförandekraft och det är vårt eget byggbolag som bygger våra bostäder. På så sätt håller vi hög kvalitet i utförandet, avslutar Peter Svensson, VD för Einar Mattsson Projekt AB.  

Om markanvisningen

Markanvisningen omfattar 6800 m² ljus BTA, vilket motsvarar 70–100 nya bostäder. Bostäderna i detta projekt kommer att upplåtas som bostadsrätter. Enligt gestaltningsprogrammet för området kommer bostäderna uppföras med träfasad och sockelvåning i tegel. Närmare utformning av fastigheten kommer att ske i dialog med stadsbyggnadskontoret inom ramen för detaljplanen. Einar Mattsson fick direktanvisningen i konkurrens med 27 andra aktörer och är en av många utvecklare på platsen.

Fråga oss