Nyheter / 2022 / Einar Mattsson går med i byggbranschens arbete för netto noll utsläpp 2045
2022-02-04

Einar Mattsson går med i byggbranschens arbete för netto noll utsläpp 2045

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Med uppdaterade klimatmål fortsätter Einar Mattsson att utveckla vårt arbete för att minska klimatavtrycket från vår verksamhet och våra fastigheter. Därför har Einar Mattssons koncernledning fattat beslut om att ansluta bolaget till Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft och branschens arbete mot att nå netto noll utsläpp av växthusgaser till år 2045.

Solceller på kvarteret Taklampan Einar Mattsson.jpgEinar Mattssons Kv. Taklampan i Hammarbyhöjden är försett med solceller på taken.

Med 2020 som vårt basår ska vi:

  • Halvera våra klimatutsläpp i Scope 1–2 samt prioriterade Scope 3-kategorier till 2030
  • Uppnå netto-noll klimatutsläpp i Scope 1–2 samt prioriterade Scope 3-kategorier till 2045

Våra prioriteringar och mål inom Scope 3 utgår från frågor som är väsentliga för oss och även inom vår sektor, inklusive klimatpåverkan orsakad av energianvändning och i samband med byggnation.

 – Det är ambitiösa mål är men jag är trygg i att vi kan nå dem. Bedömningen grundar sig i våra egen kartläggning av verksamhetens klimatpåverkan. Samtidigt är vi ödmjuka inför att det är en lång resa. Att arbeta mot våra mål är vår försäkring mot att människans avtryck på klimatet och miljön inte äventyrar vår tillvaro, säger Stefan Ränk, koncernchef för Einar Mattsson AB.

  – Kunskapsutvecklingen går snabbt nu och det beror till stora delar på att bygg- och leverantörsbranschen är generös med att dela med sig av kunskap mellan bolagen. Färdplanen är ett utmärkt exempel på det och jag ser verkligen fram emot att vara en del i utvecklingen när arbetet mot netto noll accelererar, inte minst avseende energifrågan, säger Peter Svensson, vd för Einar Mattsson Projekt AB och Einar Mattsson Byggnads AB.  

För att nå våra mål fortsätter vi att kontinuerligt jobba med energieffektivisering – både vid drift och projekt. Vi har även ambitiösa målsättningar för att bygga energieffektiv nyproduktion och att öka vår installation av förnybar energi. I rask takt kommer vi även fortsätta arbetet med att ställa om vår fordonsflotta till elektrifierade fordon. Vi har byggt upp vår kompetens inom klimatdeklarationer och börjat ta åtgärder för att minska klimatavtrycket i befintliga projekt. Det är prioriterat att arbeta med att fortsätta identifiera åtgärder för att nå ännu större minskningar av utsläpp.

På Byggföretagens hemsida kan du läsa mer och ladda ner färdplanen. 

Läs mer om Einar Mattssons hållbarhetsarbete

Fråga oss