Nyheter / 2022 / Einar Mattsson 2021 - Året då vi ritade kartan till framtiden
2022-04-26

Einar Mattsson 2021 - Året då vi ritade kartan till framtiden

2021 blev ett år där Einar Mattsson fortsatte att staka ut vägen framåt för att bli mer miljömässigt hållbara. Under ett år som även det gick i pandemins tecken var 348 bostäder under produktion i en portfölj om cirka 2100 byggrätter. Förvaltningsbolaget tog hand om 14 245 bostäder till ett värde om 63 mdr. Koncernens resultat efter finansnetto blev 368 mkr (257 mkr). Fastigheterna i Einar Mattsson-sfären värderades vid årsskiftet till 20,7 mdr.

– I vår nya hållbarhetsstrategi har miljöarbetet vidareutvecklats. Vi tog avstamp i analyser av verksamheternas miljö- och klimatavtryck för att formulera realistiska mål för oss. Utmaningar saknas inte men engagemanget är stort för att finna lösningar som minskar vår klimatpåverkan och samtidigt bidrar till en hållbar utveckling av vår affär. Ett viktigt delmål är att halvera våra utsläpp av växthusgaser till 2030 för attdärefter nå netto noll utsläpp 2045. Steg för steg vässar vi alla delar av vår verksamhet för att varje dag vara långsiktigt lönsamma och försäkra oss om att vi inte är del av att orsaka ett klimat som det inte går att leva i, säger Stefan Ränk, koncernchef för Einar Mattsson AB.

– Vi är stolta över att återigen ta fram nya bostäder till stockholmarna som uppskattas av bostadsköpare och hyresgäster. På de marknader vi finns säljer vi snabbare och till högre priser än våra konkurrenter. Att bli belönad för att skapa värde för våra kunder är ekonomisk hållbarhet på riktigt. Den dag vi även får uppleva det på bostadshyresmarknaden har den börjat fungera,avslutar Stefan Ränk.

sidan 18 kan du läsa om kv. Persikan och Brf Söderdepån, en kvarter med två upplåtelseformer som reses på platsen för SL:s gamla bussdepå vid Danvikstull. Om du bläddrar vidare till sidan 19 får du en bild av hur vår utemiljögrupp arbetar med den biologiska mångfalden och attraktiva boendemiljöer. Vill du läsa om Einar Mattssons samarbete med KTH och Northvolt kring batteriforskning för affärs- och klimatnytta kan du hitta en bra artikel på sidan 32.

Här kan du läsa Einar Mattssons årsberättelse och hållbarhetsredovisning för 2021 i sin helhet.

Ukraina

I sluttampen på arbetet med Einar Mattssons årsberättelse och hållbarhetsredovisning startade Ryssland sitt försök att invadera Ukraina. Vi bevakar utvecklingen och samarbetar med Stockholms stad för att bidra med bostäder till de som flytt kriget.

Fråga oss