Nyheter / 2022 / Driftteknikerna tar hand om husets hjärta
2022-03-18

Driftteknikerna tar hand om husets hjärta

I fastigheternas undercentraler och fläktrum finns ett virrvarr av rör, mätare och aggregat som dygnet runt ser till att husen förses med värme, varmvatten och ventilation. Einar Mattssons drifttekniker kontrollerar och åtgärdar så att husets hjärta pumpar på som det ska. Det är ett viktigt arbete för att sänka energikostnader, minska klimatpåverkan och skapa goda inomhusmiljöer.

Einar Ahlkvist.jpgEinar Ahlqvist arbetsleder de 5 drifttekniker som genomför åtgärder för att spara energi och skapa en bra inomhusmiljö i fastigheterna på Einar Mattsson.

— Det är stort fokus på energifrågorna och vi tekniknördar tycker så klart att det är jättekul att hitta bra lösningar som bidrar till att sänka kostnader och minska fastigheternas klimatpåverkan, säger Einar Ahlqvist som arbetsleder koncernens fem drifttekniker.

Han gläds över att Einar Mattsson just nu tar stora kliv inom hållbarhet och energieffektivisering.

— Husens system moderniseras alltmer och blir uppkopplade. Det ökar behoven av driftteknikernas kompetens. Vi är en grupp med specialister som kan fördjupa oss i fastigheternas system och driva på utvecklingen. Det känns meningsfullt, säger Einar Ahlqvist.

Drifttekniker.jpgDriftteknikerna John Tankred, Samir Sadic, Tony Sandén, Einar Ahlqvist och Daniel Forsgren.

Drifttekniker UC husets hjärta.jpg

Drifttekniker John Tankred i undercentralen i fastigheten Schönborg i Götgatsbacken.

I husets hjärta

Nere i undercentralen på kvarteret Schönborg på Södermalm kontrollerar John Tankred, Daniel Forsgren och Samir Sadic systemen som förser lägenheter och lokaler med värme och varmvatten. Digitala skärmar visar styrsystemet som larmar om det finns avvikelser som behöver åtgärdas. Många fastigheter är uppkopplade till ett centralt SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) för övervakning och styrning via Einar Mattssons egna nätverk.

— Systemen och interna samarbeten är viktigt för oss. Vi arbetar till exempel med förvaltningens energispecialister och projektledare för energi. Vårt samarbete med fastighetsteknikerna som rör sig i husen varje vecka är också viktigt. När de upptäcker problem med varmvatten, fjärrvärme eller varmvattencirkulation kontaktar de oss så att vi kan felsöka och åtgärda, berättar Daniel Forsgren.

Kollegan John Tankred fyller i:

— Erfarenhetsutbytet är en av de saker som är roligast med det här jobbet. Vi har olika bakgrund och kan hjälpa varandra. Det känns alltid bra att tillsammans lösa ett krångligt problem.

Åtgärder för att spara energi

Driftteknikerna genomför årliga statuskontroller av värmecentraler, kylcentraler och ventilation. De kontrollerar så att det inte finns läckage, att det är rätt tryck och att pumparna går som de ska. De undersöker också om det finns förebyggande åtgärder som kan göras för att få effektivare hus. Allt för att spara energi och få en bra boendemiljö för alla som bor i husen.

— Vi jobbar med husets hjärta. Det är viktigt att det fungerar, konstaterar Samir Sadic.

Drifttekniker samir uc.jpg"Vi tar hand om husets hjärta. Det är viktigt att det fungerar.", konstaterar drifttekniker Samir Sadic.

Drifttekniker Daniel styr.jpgDaniel Forsgren kontrollerar flöden och temperaturer i det digitala styrsystemet.

Drifttekniker Tony vent.jpgTony Sandén mäter luftflöden i lägenehten med hjälp av en flödesmätare.

Fråga oss