Nyheter / 2022 / Brf Söderdepån och Persikan bidrar till en blandad och levande stadsdel
2022-05-31

Brf Söderdepån och Persikan bidrar till en blandad och levande stadsdel

Varför nöja sig med bara en upplåtelseform när man utvecklar två fastigheter samtidigt? På östra Södermalm, i Bondegatans förlängning, producerar Einar Mattsson två hus med sammanlagt 220 hyresrätter och bostadsrätter i samma attraktiva kvarter. Husen blir inflyttningsklara vintern 2023/24.

Bostadsrätter Persikan Einar Mattsson.jpg

Nu växer Södermalm österut. På det som förr var platsen för SL:s bussdepå skapas nu sju nya stadskvarter med totalt över 1200 lägenheter. I områdets nordöstra del, i riktning Danvikstull och strax ovanför Hammarby Sjö, utvecklar Einar Mattsson kvarteret Persikan. Markarbetena drogs igång i oktober och produktionen beräknas ta två år. Här bygger Einar Mattsson två fastigheter med olika upplåtelseform – Söderdepån med 99 bostadsrätter och Persikan med 121 hyreslägenheter.

– Här tillför vi jättefina nya bostäder som kommer att tilltala många. Jag är säker på att de kommer att göra ett centralt och attraktivt utvecklingsområde ännu mer intressant att bo på, säger Peter Svensson, vd för Einar Mattsson Projekt AB och Einar Mattson Byggnads AB.

Helhetstänkande för en levande stadsdel

Einar Mattssons lösning, att utveckla ett kvarter med olika upplåtelseformer och mycket gemensamt i övrigt är något av en specialitet. Med samma filosofi har man byggt även i Hagastaden där fastigheterna Nova Park och Analysen kompletterar varandra.

– Olika boendeformer främjar en blandad och levande stad där generationer möts och trivs tillsammans. Kvarteret Persikan får dessutom ett äldreboende intill som ytterligare förstärker detta, förklarar Peter och fortsätter:
– Det faktum att Einar Mattsson står för hela kedjan – ända från markförvärv och projektutveckling till projektering, byggnation och förvaltning – gör att vi kan leverera lösningar som tillför värde i stadsdelen. Detta inbegriper förstås också lokalhyresgäster som bidrar till service, liv och puls i och kring kvarteret.

Hållbart hela vägen

Fastigheterna i kvarteret Persikan projekteras enligt Miljöbyggnad Silver. Solceller på taken kommer att bidra med egenproducerad förnybar el till de energieffektiva husen. Den gemensamma gården i kvarteret kommer att bevattnas med magasinerat regnvatten, i linje med Einar Mattssons arbete för hållbar dagvatten-hantering. Dessutom har projektet klimatberäknats i syfte att reducera klimatpåverkan relaterad till produktionsskedet. För de boende blir det möjligheter att göra hållbara val utanför sin bostad.

– För den som önskar ska det vara möjligt att leva utan bil. Därför kommer kvarteret erbjuda en gemensam bilpool och lådcykelpool, förklarar Peter. Sist men inte minst prioriterar Einar Mattsson den sociala och ekonomiska hållbarheten kopplad till byggarbetsplatsen.

– Vi arbetar aktivt för att motverka fusk och korruption i vår bransch med början i våra projekt. Vi har alltid egen platsledning, en stor del egna hantverkare, kontrollsystem på bygget och vi tillåter högst två led av underentreprenörer. Dessutom kommer utrustning och maskiner från vårt eget logistikcenter. En säker och hållbar arbetsmiljö är A och Oi alla våra projekt, avslutar Peter Svensson.

Läs mer om bostadsrätterna i Brf Söderdepån och hyresrätterna i kvarteret Persikan.

Fråga oss