Nyheter / 2022 / Batterier för industri på plats för storskaligt fastighetsenergi-projekt
2022-08-10

Batterier för industri på plats för storskaligt fastighetsenergi-projekt

På KTH Live-In Lab är det full fart. Ankomsten av de stora batterierna från Northvolt-projektet håller som bäst på att installeras. Att få in de olika delarna, vars tyngd är betydande, var allt annat än en enkel uppgift. Med bara en centimeter tillgodo på höjden och bredden och med hjälp av kapade underreden, precisionskörning med teleskoplift och vanlig grönsåpa, är skåpen med batterierna på plats. Batterierna väger sammanlagt närmare sex ton.

Batterier för industri på plats för storskaligt fastighetsenergi-projekt_Einar Mattsson.jpgHär införs ett av ställen med batterierna i det specialbyggda teknikrummet som hanterar brand, vätskeläckage, kylning och som även inkapslar elstrålning.

Batterierna ska användas i ett av alla forskningsprojekt som pågår på KTH Live-In Lab. Med forskningsstöd från Energimyndigheten ska KTH tillsammans med Northvolt och Einar Mattsson testa lagring av överskottsel från solceller. Solcellspanelerna sitter idag på de tre taken på fastigheterna där Einar Mattsson idag har 305 studentlägenheter. Därmed blir det ett fullskaligt test .

− Trots det knixiga införandet, är det upplyftande att dessa gigantiska batterier nu äntligen är på plats. I den första etappen installeras batterier som kan lagra 186 kWh. Fler batterier från Northvolt kommer efter årsskiftet. Då kommer batterier som tillsammans kan lagra cirka 300 kWh vara installerade. Då kan de ge ungefär 100 000 kWh per år om de laddas och laddas ur en gång per dag. Livslängden är beräknad upp till 5000 laddningscykler. Batterierna står i ett specialbyggt teknikrum som är strålningsskyddat, brandsäkrat och med extra kyla för att hålla rätt temperatur, berättar Martin Fors.

Projektledare Monika Topel, postdoktorand och forskare på Energiteknikavdelningen på KTH och ansvarig för projektet, liksom industridoktoranden Linda Lundmark var på plats tillsammans med Martin Fors och Einar Mattssons projektledare Mikael Dimadis. 

− Nu ser vi fram emot att forskningen kan starta på allvar och kunna följa utvecklingen och resultatet om ett par år. Faller projektet väl ut är det tänkbart att vi kan tänka oss att sätta in liknande lösningar i Einar Mattssons andra fastigheter avslutar Martin Fors, fastighetschef på Einar Mattsson och ledamot i KTH Live-In Labs styrelse.

Fakta
FoU-projektets namn: ”Nyckelfärdiga lösningar med solceller och energilagring”
Projektledare: Monika Topel, KTH
Projekttid: Januari 2021- december 2024
Projektbudget: 9,7 miljoner kr

Läs mer om KTH Live-In Lab här

Läs när projektledaren Monika Topel berättar mer om projektet i Einar Mattssons årsberättelse för 2021 här

Fråga oss