Nyheter / 2021 / Våra fastigheter representerar 140 år av årsringar i staden
2021-08-25

Våra fastigheter representerar 140 år av årsringar i staden

Idag skulle vår grundare, Einar Mattsson, fyllt år. Så för att hylla hans födelsedag berättar vi om hur Einar och hans arv och arvingar präglar vår historia. För när vi pratar om fastigheter är det lätt att glömma bort tidsperspektivet.


De äldsta fastigheterna i vårt bestånd byggdes på 1880-talet, medan de nyaste kom till under 2020. Det betyder att våra fastigheter representerar 140 år av årsringar i stadens utveckling och varje hus speglar sin tid. Det är något vi måste ta hänsyn till när vi tar hand om våra fastigheter för kommande generationer”, menar Martin Fors, som är fastighetschef och ansvarig för Einar Mattsson-sfärens fastighetsbestånd.

Renovering med 150 års garanti

Einar Mattssons äldsta fastighet, byggd 1880 och förvärvad av bolaget för cirka 40 år sedan, fick innergården renoverad sommaren 2020. Det var ett jobb på djupet, där tonvis av gjutmaterial grävdes upp och forslades ut via den lilla porten till gatan. Det ursprungliga bjälklaget bestod av järnvägsräls och en betongplatta som vilade på stenpelare av sprängsten. Vid arbetet visade det sig att plattan hade asfalterats både under 1940- och 1980-talet för att åtgärda läckage. Allt detta material avlägsnades, däremot behölls stenpelarna så långt det var konstruktionsmässigt möjligt. ”Jag gick ner och tittade närmare på stenpelarna. De var murade av sprängsten och därefter tjärade, som fäste för ett lager med näver. Näverlagret fungerade som bindemedel för ett ytskikt av puts som i sin tur målades. Jag fick loss en bit näver som förmodligen hyvlades från ett träd fällt i någon björkskog i Sörmland på 1870-talet. Just i den stunden, med näverbiten i handen, blev det tydligt för mig varför vi vårdar våra hus. Den här fastigheten har stått i 140 år och tack vare 2020 års renovering är innergården garanterad att hålla 150 år till. Då är vi framme vid 2170-talet och förhoppningsvis kommer fastighetschefen vid den tiden att uppskatta arbetet vi gjorde i somras”, säger Martin med ett leende.

2020 – ett bra förvaltningsår

“2020 blev ett omvälvande år, från de första corona-varningarna och framåt. Hela vår vanliga framdrift och förvaltningsgång fick lösas på nya sätt. Men vi kunde på ett säkert sätt genomföra alla projekt som skulle göras under året och 2020 blev ur förvaltningsperspektiv ett väldigt bra år”, konstaterar Martin. ”Att vi belönades med två Kundkristaller på AktivoBo-galan för mätperioden april–juni 2020 var dessutom ett glädjande kvitto från våra bostadshyresgäster och kommersiella hyresgäster. Det bekräftade att vi lyckades ställa om snabbt och att vi mötte hyresgästernas oro och vilsenhet med omtanke, engagemang och framåtanda. Även våra underleverantörer var oroliga. Jag fick många samtal i början av mars och det känns bra att vi ’lagade efter läge’ och såg till att fullfölja planer och avtal”.

Hyresgäster tillbaka efter ROT-projekt

Årets större ROT-projekt kunde genomföras som planerat: Åvinge, Geten och Dymmelveckan. Gemensamt för alla tre var klassiska åtgärder som stambyten, byte av elinstallationer och ventilation och annan upprustning. I januari 2021 hade samtliga hyresgäster flyttat tillbaka. ”Projekt som dessa innebär stora ingrepp i människors vardag. Därför är det väldigt fint när vi slutför som planerat och vet att fastigheterna står tryggt i ytterligare 70 år. Vi hade dessutom lite tur; en stor del av renoveringarna var av utomhuskaraktär och kunde utföras på ett bra sätt med hänsyn till

corona-situationen”, förklarar Martin. Pandemin påverkade även rutinerna vid infasning av nya fastigheter och hyresgäster. ”Äldre fastigheter är som gamla vänner för förvaltarna, man känner dem utan och innan. Nya fastigheter med nya hyresgäster innebär nya förväntningar. Att lära känna fastigheten och välkomna nya boende blev en utmaning under 2020, då mycket fick ske digitalt. Det kom i och för sig något positivt ur det också – vi fick göra saker på nya och i många fall bättre sätt än förut”.

På väg mot 15-minutersstaden?

Nya klimatsmarta stadsplaneringskoncept är ett hett ämne i storstäder som bland annat Paris. Visionen om 15-minutersstaden går ut på att varje Paris-bo ska ha tillgång till service och utrymmen för arbete och utbildning inom 15 minuters cykeltur från hemmet. Är vi på väg dit även i Storstockholm? ”Utvecklingen mot nya beteenden har gått otroligt snabbt under pandemin och kommer säkert få inverkan på hur staden och områdena där vi bor utvecklas på sikt. Jag tror vi går mot fler städer i staden, att centreringen runt city minskar och att arbetet på distans ersätter delar av jobbet på kontor – antingen hemifrån eller från co-working-lokaler nära hemmet. Inom stadsutvecklingen vill man skapa en levande stadsbild och där kan vi bidra på olika sätt, till exempel med vår strategi för kommersiella lokaler. Vi är gärna med och driver utvecklingen i samverkan med staden och andra aktörer, samtidigt som vi fortsätter jobba för det som är fundamentalt i hållbarhetsarbetet: att människor trivs och är trygga.

 

Fråga oss