Nyheter / 2021 / Stefan Ränk: Viktigt att förslaget om fri hyressättning blir verklighet
2021-06-04

Stefan Ränk: Viktigt att förslaget om fri hyressättning blir verklighet

Det är bra att det nu har kommit ett förslag om fri hyressättning i nyproduktionen men det är ännu viktigare att förslaget blir verklighet. Att få ordning på den trasiga bostadsmarknaden är alldeles för viktig för att bli en bricka i ett politiskt spel.

 


Stefan Ränk koncernchef einar mattsson 21.jpgStefan Ränk, koncernchef och delägare.

Förslaget är ett litet steg till att få hyresmarknaden att fungera. En fungerande hyresmarknad för alla är dock helt avgörande för att få hela bostadsmarknaden att fungera. Hyresrätterna utgör en tredjedel av alla bostäder i Sverige. Den fungerar mycket dåligt och påverkar även det den ägda marknaden negativt. Det blir tydligare och tydligare när vi ser hur trycket på den ägda marknaden ökar för varje dag. 

Hyresrätten ska ju vara den bostad det är lättast att få tag på. Det är hyresrättens roll på en fungerande bostadsmarknad. 

Vid presskonferensen i samband med att utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion uppmärksammade justitieministern två områden där han vill göra förändringar i utredningens förslag: 

  • Det första var hur hyran efter hand sak kunna justeras då förhållandena ändras på marknaden. Justitieministern var kritisk till att det över huvud taget skulle kunna ske. Det är en tanke som begränsar en anpassning mer än vad dagens bruksvärdesystem gör. Att hyran vid vissa givna tidpunkter kan anpassas efter människors betalningsvilja är en förutsättning för att bostadsmarknaden ska fungera. Så fungerar bolånemarknaden och lokalhyresmarknaden.
  • Det andra som justitieministern var kritiskt till är att fri hyressättning ska kunna tillämpas då en ny hyresgäst flyttar in. Har man någon ambition med att den här lagstiftningen ska bidra till en bättre fungerande bostadsmarknad är det här helt avgörande. Väljer man justitieministerns tolkning blir förslaget bara en variant på dagens presumtionshyressystem med en inledande hyresnivå som varar i eviga tider.

Justitieministern talade sig också varm för presumtionshyror och investeringsstöd. Forskning och utredningar visar att investeringsstöd och reglerade hyror är de största orsakerna till obalanserna på dagens bostadsmarknad. Det är de sociala stöden till de individer som behöver hjälp som måste prioriteras. Inte generösa produktionsbidrag till byggherrar som har utmaningar med att få ihop sin kalkyl. Först då träffar stöden rätt.

– Det hade varit önskvärt med ett samlat grepp om hur vi får ordning på den trasiga bostadsmarknaden så att fler människor hittar en bostad. Sociala åtgärder, skatter och det befintliga hyressystemet är givna ingredienser. Det är bra att det nu i alla fall finns förslag om fri hyressättning. Låt oss fortsätta därifrån, avslutar Stefan Ränk.

Fråga oss