Nyheter / 2021 / SH Pension anlitar Einar Mattsson Fastighetsförvaltning
2021-03-24

SH Pension anlitar Einar Mattsson Fastighetsförvaltning

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning har fått i uppdrag att förvalta SH Pensions åtta fastigheter i centrala Stockholm. I fastigheterna finns bland annat 195 lägenheter och 55 lokaler om ca 22 000 kvadratmeter. Uppdraget omfattar administrativ, teknisk och ekonomisk förvaltning och startar 1 april.

Anna Hellman.jpgAnna Hellman, Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

- Vårt mål är att göra ett långsiktigt, positivt avtryck på SH Pensions fastighetsvärden. I uppdraget ingår utöver administrativ, teknisk och ekonomisk förvaltning även att arbeta med energieffektivisering i hela beståndet samt att hantera renoveringsprojekt för SH Pensions fastigheter.  Vi ser fram emot att ta över förvaltningen den 1 april, säger Anna Hellman, chef för administrativ förvaltning på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning.

- Inom ramen för den ekonomiska förvaltningen kommer vi särskilt fokusera på att stärka den ekonomiska rapporteringen och ta fram en modell för hållbarhetsrapportering som uppfyller finansinspektionens nya regler för värdepappersmarknaden, berättar Boris Dundjerovic, avdelningschef ekonomisk förvaltning på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning

- Vi ser fram mot att ha Einar Mattsson som partner i det fortsatta arbetet med att förvalta våra fastigheter och att utveckla hållbarhetskriterier som mål för förvaltningen, säger Annelie Helsing, VD SH Pension.

Om uppdraget och SH Pension

Uppdraget omfattar administrativ och ekonomisk förvaltning av sju fastigheter på Östermalm och en på Södermalmi Stockholm. Två av fastigheterna står inför ROT inom de närmaste åren (renovering-ombyggnad-tillbyggnad). Einar Mattssons energispecialister ska utöver att delta i ROT-projekten också arbeta med att energieffektivisera det övriga beståndet i Stockholm.  

SH Pension (Svensk Handel Pensionskassan) har funnits sedan 1946 och erbjuder tjänstepension och trygghetsförsäkringar till företagare inom framför allt handeln. Ägandet av fastigheter utgör en viktig del i SH Pensions kapitalförvaltning av pensioner, och syftar till att ge en bra och stabil avkastning till pensionskunderna. 

Fråga oss